لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵ تهران ۰۵:۵۰ - ۲۵ ژانویه ۲۰۱۷

۱۵فعال کارگری خواستار آزادی فوری رضا شهابی شدند


۱۵ فعال کارگری در ايران در نامه ای خواستار آزادی فوری رضا شهابی، ‌عضو زندانی هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد تهران‌ و ادامه معالجات او در خارج از زندان شدند.
به گزارش سايت اتحاديه آزاد کارگران ايران،‌ منصور اسانلو،‌ جعفر عظيم زاده، داود رضوی،علی نجاتی، پروين محمدی و شيث امانی از جمله امضاکنندگان اين نامه هستند که خطاب به آقای شهابی نوشته شده است.
امضاکنندگان اين نامه همچنين خواستار آزادی کارگران و ساير زندانيان شدند و بر رسيدگی عاجل به شرايط نگهداری و چگونگی رفتار ماموران و زندانبانان با تمامی زندانيان تاکيد کردند.
آقای شهابی که به اتهام های امنيتی به پنج سال زندان، ‌شش سال محروميت از فعاليت های سنديکايی و پرداخت هفت ميليون تومان جريمه محکوم شده، ‌از چند روز پيش در اعتراض به رفتار مامور زندان و عدم رسيدگی به بيماری هايش دست به اعتصاب غذای تر زده است.
XS
SM
MD
LG