لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۳:۴۹ - ۳ دسامبر ۲۰۱۶

احمدی نژاد: ﺳﯿﺎﺳﺖﺑﺎزان ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب را از ﻣﺮدم ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ


محمود احمدی نژاد روز دوشنبه در نشست استانداران سراسر ایران ﮔﻔﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﻖ ﻣﻠﺖ اﺳﺖ و اراده مردم تعیین کننده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، احمدی نژاد افزود که "ﺣﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﺑﺎزاﻧﯽ ﮐه ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺑه ھﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ رﻗﺒﺎی ﺧﻮد را ﺣﺬف ﮐﻨﻨﺪ، نمی توانند این حق را از مردم بگیرند."
رئیس جمهوری اسلامی همچنین گفت که هیچ کس حق ندارد به آحادی از "ملت" توهین کند و افترا بزند.
XS
SM
MD
LG