لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۴:۵۲ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶

ﺣﺴﻴﻦ ﻫﺎشمی اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺗﻬﺮان ﺷﺪ


ﺣﺴﯿﻦ ھﺎﺷﻤﯽ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ عبدالرضا رحمانی فضلی، وزﯾﺮﮐﺸﻮر ایران ﺑﻪ سمت اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺗهران ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ. او جایگزین مرتضی تمدن می شود.
ﺑﻪ ﮔﺰارش خبرگزاری های ایران، حسین ھﺎﺷﻤﯽ در چند دوره نماینده مجلس از شهر میانه در استان آذربایجان شرقی و رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن مجلس بوده است.
او در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼمی درسال ۹۰ هم در ﻟﯿﺴﺖ ﺣﺰب ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری قرار داشت اما به مجلس نهم راه نیافت.
XS
SM
MD
LG