لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵ تهران ۰۸:۳۷ - ۱۹ ژانویه ۲۰۱۷

محمد جواد ﻇﺮﯾﻒ ﻋﺎزم ﻋﻤﺎن ﺷﺪ


ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻇﺮﯾﻒ، وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ایران عصر سه شنبه راهی عمان شد.

خبرگزاری ایرنا می گوید آقای ظریف برای ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﺸﺴﺖ ﭼﻬﺎر ﺟﺎﻧﺒﻪ وزﯾﺮان ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺮان، ﻋﻤﺎن، ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن و ازﺑﮑﺴﺘﺎن به مسقط رفته است.

این خبرگزاری افزوده است که این نشست به منظور گفتگو درباره آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻂ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺷﻤﺎل از ﻣﺴﯿﺮ اﯾﺮان تشکیل می شود ﮐﻪ این ﭼﻬﺎر ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ۸۹ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﯾﺮان با آن موافقت و در سال ۹۰ در ﻋﺸﻖ آﺑﺎد امضاء کردند.

XS
SM
MD
LG