لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱ بهمن ۱۳۹۵ تهران ۱۵:۵۴ - ۲۰ ژانویه ۲۰۱۷

رد فرضیه سرطان زا بودن تلفن همراه


علم به اينکه قرار گرفتن انسان در ميدان های الکترومغناطيسی می تواند عواقبی را در پی داشته باشد به نگرانی ها دامن زده است .

علم به اينکه قرار گرفتن انسان در ميدان های الکترومغناطيسی می تواند عواقبی را در پی داشته باشد به نگرانی ها دامن زده است .

از سال ۱۹۹۰ ميلادی که تلفن همراه به يک پديدۀ همه گير بدل شد، ترديدها و نگرانی ها نسبت به احتمال سرطان زا بودن آن روز به روز قوت بيشتری گرفته است .


علم به اينکه قرار گرفتن انسان در ميدان های الکترومغناطيسی می تواند عواقبی را در پی داشته باشد به نگرانی ها دامن زده است .


تلويزيون، راديو، مايکرو فر و تلفن های همراه و به ويژه به بازار آمدن مدل های جديد آن در زمانی که هنوز مدل های قبلی از سوی پژوهشگران مجوز سلامتی دريافت نکرده اند، برای بسياری و حتی کسانی که از آن استفاده نکرده اند اما هر لحظه در ميدان پوشش اين وسيله ارتباطی قرار می گيرند دلواپس کننده بوده است .


با افزايش نگرانی ها و همزمان تبديل شدن تلفن همراه به بازيچه ای سرگرم کننده در دست کودکان، ميزان پژوهش ها درباره درستی و يا نادرستی اين گمانه زنی ها نيز بالا گرفته است .


در آخرين تحقيقاتی که در کشور دانمارک صورت گرفته است ۴۲۰ هزارنفری که به طور ميانگين هشت ساعت و نيم در روز با تلفن همراه مکالمه می کنند، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند .


بر اساس این تحقیق ۱۴ هزار و ۲۴۹ مورد ابتلاء به سرطان در بين افراد این جامعه آماری مشاهده شده است که هيچ گونه ارتباطی با تلفن همراه را تائيد نمی کند و پژوهشگران می گويند که اکثر تحقيقات قبلی نيز به همين نتايج رسيده اند .


پژوهشگران دانمارکی می افزايند هيچ گونه دليل بيولوژيکی که حاکی از ارتباط بين امواج راديوئی و غدد مغزی باشد، نيافته اند و حتی تجزيه و تحليل آماری آنها نشان می دهد که استفاده از تلفن همراه به افزايش خطر ابتلاء به سرطان های غدد بزاقی، عصب شنوائی و توليد غدد سرطانی در مغز و چشم منتهی نشده است .


اين پژوهش در مجله انستيتو ملی سرطان شناسی به چاپ رسيده است .


XS
SM
MD
LG