لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۶ تهران ۰۸:۵۴

شروط شورای هماهنگی راه سبز امید برای شرکت در انتخابات آینده


انتخابات مجلس هشتم در تهران

انتخابات مجلس هشتم در تهران

شورای هماهنگی راه سبز اميد، تشکل نزديک به مير حسين موسوی و مهدی کروبی، روز چهارشنبه با انتشار بيانيه مقدماتی در مورد انتخابات اسفند ماه مجلس و اعلام شرط هايی در اين زمينه اعلام کرد که «جنبش سبز مردم ايران» اين موارد را از جمله لوازم و استانداردهايی می داند که بدون تحقق آنها، انتخابات آينده در ايران ناسالم، ناعادلانه و غيرمنصفانه ارزيابی خواهد شد.

شرط های اين شورا، آزادی و اعاده حيثيت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات ۸۸، کوتاه شدن دست نهادهای نظامی و امنيتی از عرصه رقابت های سياسی، پايان حبس خانگی آقايان موسوی، کروبی و همسران شان، لغو موانع و محدوديت های فعاليت آزاد احزاب و تشکل های صنفی سياسی و نهادهای غير دولتی و پايان شرايط امنيتی نظامی کنونی اعلام شده است.

شورای هماهنگی راه سبز اميد در اين بيانيه به مناسبت انتخابات مجلس در زمستان سال جاری، از شرايط اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی ايران انتقاد کرد و مسئوليت وضعيت جاری، مانند گسترش ميزان بزهکاری های اجتماعی و نابهنجاری های اخلاقی از قبيل قتل و تجاوز و سرقت، تنگ تر شدن عرصه بر هنرمندان و هنردوستان را متوجه سياست های حکومت دانست.

اين شورا همچنين با اشاره به سياست های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد، از جمله طرح های حذف يارانه ها و سهام عدالت، پيامدهای آنها را شامل «تورم مهار گسيخته، گسترش فقر، فاصله طبقاتی، موج فزاينده بيکاری، نرخ رشد پائين نزديک به صفر و يک درصد و عقب ماندگی کشور» دانست.

اين تشکل سياسی نزديک به مير حسين موسوی و مهدی کروبی افزود: ادامه اين روند، دير يا زود، شهروندان ناراضی از اوضاع اقتصادی را در کنار ناراضيان سياسی و فرهنگی قرار خواهد داد.

شورای هماهنگی راه سبز اميد در بخش ديگری از اين بيانيه ضمن ارزيابی شرايط جهانی و منطقه ای و جنبش های گسترده مردمی در خاورميانه، به فشار فزاينده ناشی از اجرای قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل عليه فعاليت هسته ای ايران و تحريم ها و قطع همکاری های اقتصادی ناشی از آن اشاره کرد.

اين شورا نوشت: احتمال اعمال تحريم های فلج کننده در آينده نزديک و نيز انزوای اقتصادی و سياسی در حال گسترش در سطح جهانی و منطقه و هزينه های سنگين ناشی از آن بر کشور، ناشی از بحران فقدان عقلانيت در نظام سياسی و مواضع و تصميمات ماجراجويانه و توهم آلود است.

اين تشکل سياسی نزديک به آقايان موسوی و کروبی حال در بخش ديگری از بيانيه خود به ارزيابی سه موضع و رويکرد «مشارکت بی قيد و شرط، تحريم بی قيد و شرط، مشارکت مشروط» در قبال انتخابات آينده پرداخت.

در اين بيانيه، در مورد بحث مشارکت بی قيد و شرط نوشته شده است که ورود به انتخابات از موضع ضعيف و عاری از هر گونه قدرت، هيچ گونه دستاوردی برای پيشبرد اصلاح امور، چه در سطح حاکميت و چه در سطح جامعه، نخواهد داشت.

شورای هماهنگی راه سبز اميد در عين حال، بحث تحريم بی قيد و شرط را با استراتژی کلی جنبش سبز به عنوان جنبشی اجتماعی - مدنی آرام، مسالمت آميز و طرفدار گذار بدون خشونت به سوی دموکراسی ناهمخوان دانست و افزود که چنين بحثی با اقتضائات عملی فعاليت سياسی و علنی در برابر حاکميتی نابردبار و خشن ناسازگار است و هم موجبات فرصت سوزی و امکان سوزی را فراهم می آورد.

اين تشکل سياسی، در ارزيابی بحث مشارکت مشروط، به بازداشت معترضان، قتل های صورت گرفته در بازداشتگاه کهريزک، شکنجه زندانيان، حاکميت وضع فوق العاده و اضطراری بر کشور، تبديل شهرستان ها و شهرهای بزرگ به پادگان نظامی، برخورد احزاب، مطبوعات و نهادهای صنفی و مدنی مستقل و استفاده از زور و سرکوب عريان برای خاموش کردن صدای مردم اشاره کرد.

شورای هماهنگی راه سبز اميد با توجه به اين موارد، شرايط اجتماعی و سياسی کنونی ايران با گذشته را ماهيتاً به کلی متفاوت توصيف کرد و افزود: نمی توان بی توجه به تحولات دو سال اخير، با همان مواضع و استدلال های گذشته وارد انتخابات شد.

اين تشکل نزديک به مير حسين موسوی و مهدی کروبی همچنين نوشت که نمی توان از رويدادهای دو سال اخير بی تفاوت گذشت و نسبت به سرکوب های خونين و خشونت بار پس از انتخابات ۸۸ ساکت ماند.

شورای هماهنگی راه سبز اميد همچنين خاطر نشان کرد که در صورت حفظ شرايط موجود و با توجه به نهادينه شدن تقلب سازمان يافته و ماهيت غيردموکراتيک و عملکرد نامنصفانه نهادهای نظارتی و اجرايی، شکل گيری انتخاباتی سالم و حضور فراکسيون مؤثر و وفادار به جنبش سبز منتفی است.

به نوشته اين بيانيه، جنبش سبز برگزاری انتخابتی آزاد، سالم و منصفانه را حق مردم و وظيفه دولت می داند که تخطی از آن موجب مسئوليت داخلی و بين المللی برای حکومت می شود.
XS
SM
MD
LG