لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵ تهران ۰۱:۴۳ - ۲۱ ژانویه ۲۰۱۷

رهبر سندیکای کارگران شرکت واحد محاکمه می شود


گردهمایی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی در حمایت از منصور اسانلو

گردهمایی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی در حمایت از منصور اسانلو

شنبه ۵ اسفندماه قرار است منصور اسانلو رهبر سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به اتهام اقدام عليه امنيت کشور در شعبه ۱۴ دادگاه انقلاب اسلامی در تهران محاکمه شود.


منصور اسانلو پيشتر بيش از ۷ ماه را در زندان وزارت اطلاعات در اوين سپری کرد و با قيد وثيقه آزاد شد.


آقای اسانلو به رادیو فردا می گويد تنها جرم او برپايی سنديکای مستقل کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به منظور دفاع از منافع کارگران بوده، امری که در قانون اساسی ايران نيز پيش بينی شده است

آقای اسانلو در گفت و گو با مسعود ملک از رادیو فردا می گويد او هيچ اقدامی عليه امنيت کشور انجام نداده و تنها جرم او برپايی سنديکای مستقل کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به منظور دفاع از منافع کارگران بوده، امری که در قانون اساسی ايران نيز پيش بينی شده است.


سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه چندی پيش در بيانيه خود نوشت: «در يک سال گذشته هيات مديره و کارگران سنديکايی شرکت واحد ضمن تلاش سترگ برای تشکيل سنديکا، تجربيات حمله به سنديکا، بمب اندازی به سنديکا، تشکيل مجمع عمومی، تصويب اساسنامه و انتخاب هيئت مديره و بازرسان، اعتراض روشن کردن چراغ اتوبوس ها، دستگيری، بازداشت، کتک خوردن، ضرب و شتم، تهمت، بسته شدن دفتر سنديکا، سلول انفرادی، دستبند، چشم بند، تهديد، اجباربه اقرار، اقرار دروغين جلو دوربين بازداشتگاه ۲۰۹، اعترافات عليه خود ديگران، ارتباط با مجامع بين المللی کارگری و حقوق بشری و ... را از سرگذرانده اند.»


XS
SM
MD
LG