چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۳ تهران ۲۲:۰۳ - ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۴

مجله‌های زنده رادیو فردا / فردآهنگ

برنامه زنده بخش موسیقی رادیو فردا. پنجشنبه‌ها از ساعت هشت‌ و نیم شب به مدت يک ساعت و نيم با فردآهنگ همراه باشید

برنامه بعدی

۲۰:۳۰ - ۲۱:۰۰ پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۳

برنامه زنده بخش موسیقی رادیو فردا. پنجشنبه‌ها از ساعت هشت‌‌و‌نیم شب به مدت يک‌ساعت‌و‌نيم با فردآهنگ همراه باشید

پادکست


۲۱:۰۰ - ۲۲:۰۰ مرداد ۳۰, ۱۳۹۳

فردآهنگ «بخش دوم »

برنامه زنده بخش موسیقی رادیو فردا. پنجشنبه‌ها از ساعت هشت‌‌و‌نیم شب به مدت يک‌ساعت‌و‌نيم با فردآهنگ همراه باشید


۲۰:۳۰ - ۲۱:۰۰ مرداد ۳۰, ۱۳۹۳

فردآهنگ «بخش اول »

برنامه زنده بخش موسیقی رادیو فردا. پنجشنبه‌ها از ساعت هشت‌‌و‌نیم شب به مدت يک‌ساعت‌و‌نيم با فردآهنگ همراه باشید


۲۱:۰۰ - ۲۲:۰۰ مرداد ۲۳, ۱۳۹۳

فردآهنگ «بخش دوم »

برنامه زنده بخش موسیقی رادیو فردا. پنجشنبه‌ها از ساعت هشت‌‌و‌نیم شب به مدت يک‌ساعت‌و‌نيم با فردآهنگ همراه باشید


۲۰:۳۰ - ۲۱:۰۰ مرداد ۲۳, ۱۳۹۳

فردآهنگ «بخش اول »

برنامه زنده بخش موسیقی رادیو فردا. پنجشنبه‌ها از ساعت هشت‌‌و‌نیم شب به مدت يک‌ساعت‌و‌نيم با فردآهنگ همراه باشید


۱۷:۰۲ - ۱۷:۲۱ مرداد ۲۰, ۱۳۹۳

موسیقی‌ امروز: دوشنبه‌ ۲٠ مرداد ۱۳۹۳


۱۶:۵۵ - ۱۷:۱۹ مرداد ۱۹, ۱۳۹۳

موسیقی‌ امروز:یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۳


۱۶:۴۷ - ۱۶:۵۹ مرداد ۱۹, ۱۳۹۳

موسیقی‌ امروز: شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۳


۲۱:۰۰ - ۲۲:۰۰ مرداد ۱۶, ۱۳۹۳

فردآهنگ «بخش دوم »

برنامه زنده بخش موسیقی رادیو فردا. پنجشنبه‌ها از ساعت هشت‌‌و‌نیم شب به مدت يک‌ساعت‌و‌نيم با فردآهنگ همراه باشید


۲۰:۳۰ - ۲۱:۰۰ مرداد ۱۶, ۱۳۹۳

فردآهنگ «بخش اول »

برنامه زنده بخش موسیقی رادیو فردا. پنجشنبه‌ها از ساعت هشت‌‌و‌نیم شب به مدت يک‌ساعت‌و‌نيم با فردآهنگ همراه باشید


۱۳:۲۳ - ۱۳:۴۱ مرداد ۱۶, ۱۳۹۳

موسیقی‌ امروز: پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۳


۱۶:۲۸ - ۱۶:۴۲ مرداد ۱۵, ۱۳۹۳

موسیقی‌ امروز: چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۳

کنسرت‌های این هفته و یادبود فریدون پوررضا


۱۲:۳۹ - ۱۲:۵۲ مرداد ۱۵, ۱۳۹۳

موسیقی‌ امروز: سه‌شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۳


۲۱:۰۰ - ۲۲:۰۰ مرداد ۰۹, ۱۳۹۳

فردآهنگ «بخش دوم »

برنامه زنده بخش موسیقی رادیو فردا. پنجشنبه‌ها از ساعت هشت‌‌و‌نیم شب به مدت يک‌ساعت‌و‌نيم با فردآهنگ همراه باشید


۲۰:۳۰ - ۲۱:۰۰ مرداد ۰۹, ۱۳۹۳

فردآهنگ «بخش اول »

برنامه زنده بخش موسیقی رادیو فردا. پنجشنبه‌ها از ساعت هشت‌‌و‌نیم شب به مدت يک‌ساعت‌و‌نيم با فردآهنگ همراه باشید


۲۱:۰۰ - ۲۲:۰۰ مرداد ۰۲, ۱۳۹۳

فردآهنگ «بخش دوم »

برنامه زنده بخش موسیقی رادیو فردا. پنجشنبه‌ها از ساعت هشت‌‌و‌نیم شب به مدت يک‌ساعت‌و‌نيم با فردآهنگ همراه باشید


۲۰:۳۰ - ۲۱:۰۰ مرداد ۰۲, ۱۳۹۳

فردآهنگ «بخش اول »

برنامه زنده بخش موسیقی رادیو فردا. پنجشنبه‌ها از ساعت هشت‌‌و‌نیم شب به مدت يک‌ساعت‌و‌نيم با فردآهنگ همراه باشید


۲۱:۰۰ - ۲۲:۰۰ تیر ۱۹, ۱۳۹۳

فردآهنگ «بخش دوم »

برنامه زنده بخش موسیقی رادیو فردا. پنجشنبه‌ها از ساعت هشت‌‌و‌نیم شب به مدت يک‌ساعت‌و‌نيم با فردآهنگ همراه باشید


۲۰:۳۰ - ۲۱:۰۰ تیر ۱۹, ۱۳۹۳

فردآهنگ «بخش اول »

برنامه زنده بخش موسیقی رادیو فردا. پنجشنبه‌ها از ساعت هشت‌‌و‌نیم شب به مدت يک‌ساعت‌و‌نيم با فردآهنگ همراه باشید


۲۱:۰۰ - ۲۲:۰۰ تیر ۱۲, ۱۳۹۳

فردآهنگ «بخش دوم »

برنامه زنده بخش موسیقی رادیو فردا. پنجشنبه‌ها از ساعت هشت‌‌و‌نیم شب به مدت يک‌ساعت‌و‌نيم با فردآهنگ همراه باشید


۲۰:۳۰ - ۲۱:۰۰ تیر ۱۲, ۱۳۹۳

فردآهنگ «بخش اول »

برنامه زنده بخش موسیقی رادیو فردا. پنجشنبه‌ها از ساعت هشت‌‌و‌نیم شب به مدت يک‌ساعت‌و‌نيم با فردآهنگ همراه باشید

    صدا داریوش: خودسانسوری گریبان ما را گرفته است

    کارنامه هنری «داریوش» چهل سال است که در کنار نام برخی از دست‌اندرکاران ترانه نوین ایران، بیانگر یک دیدگاه است، دیدگاهی که بر مفهومی به نام انسان و اعتراض تاکید دارد. آنچه که خود او و برخی دیگر از کارورزان ترانه نوین از آن به عنوان «مسئولیت اجتماعی» و «هدفمندی هنر» یاد می کنند.