شنبه ۷ آذر ۱۳۹۴ تهران ۰۵:۴۷ - ۲۸ نوامبر ۲۰۱۵

جدول پخش برنامه‌ها

زمان پخش به وقت تهران

بشنوید

موسیقی فردا

۱۳۹۴/۰۹/۰۷

۰۰:۰۰ - ۰۰:۴۵

مجله نیمه‌شب

ساعت صفر؛ رادیو فردا. آغاز یک روز نو. همچون هر روز، مجله نیمه‌شب رادیو فردا، تازه‌ترین خبرها و مهم‌ترین گزارش‌ها را به گوش شما می‌رساند.
۰۶:۰۰ - ۰۶:۰۳

سرخط خبرها

نگاهی کوتاه به مهم‌ترين و تازه‌ترين خبرها

۰۶:۰۳ - ۰۷:۰۰


۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰

صبحانه با خبر

بامداد خود را با مجله «صبحانه با خبر» راديو فردا آغاز کنيد. گزارشگران راديو فردا از سراسر جهان، با تازه‌ترين خبرها و گزارش‌ها، مجله‌ای رنگارنگ را برای شما تدارک می‌بينند. با مجله بامدادی راديو فردا، شما در آغاز روز خود، از آخرين رويدادها آگاه می‌شويد.  

۰۸:۰۰ - ۰۹:۰۰۰۹:۱۵ - ۰۹:۳۰


۰۹:۳۰ - ۰۹:۳۲

سرخط خبرها


۰۹:۳۲ - ۱۰:۰۰۱۰:۱۵ - ۱۰:۳۰


۱۰:۳۰ - ۱۰:۳۲

سرخط خبرها


۱۰:۳۲ - ۱۱:۰۰۱۱:۱۵ - ۱۱:۳۰


۱۱:۳۰ - ۱۱:۳۲

سرخط خبرها


۱۱:۳۲ - ۱۲:۰۰


۱۲:۰۰ - ۱۲:۰۵

سرخط خبرها
۱۳:۱۵ - ۱۳:۳۰


۱۳:۳۰ - ۱۳:۳۲

سرخط خبرها


۱۳:۳۲ - ۱۴:۰۰۱۴:۱۵ - ۱۴:۳۰


۱۴:۳۰ - ۱۴:۳۲

سرخط خبرها۱۵:۱۵ - ۱۵:۳۰


۱۵:۳۰ - ۱۵:۳۲

سرخط خبرها


۱۵:۳۲ - ۱۶:۰۰۱۶:۱۵ - ۱۶:۳۰


۱۶:۳۰ - ۱۶:۳۲

سرخط خبرها


۱۶:۳۲ - ۱۷:۰۰۱۷:۱۵ - ۱۷:۳۰


۱۷:۳۰ - ۱۷:۳۲

سرخط خبرها


۱۷:۳۲ - ۱۸:۰۰۱۸:۱۵ - ۱۸:۳۰


۱۸:۳۰ - ۱۸:۴۵

سرخط خبرها


۱۸:۴۵ - ۱۹:۰۰


۱۹:۰۰ - ۲۰:۰۰

مجله شامگاهی

در ساعات پیش رو، روز خود را با مجله شامگاهی رادیو فردا به پایان ببرید. مجموعه‌ای متنوع از آنچه در طول روز در سراسر جهان اتفاق افتاده است. در نیم ساعت اول مجله شامگاهی رادیو فردا، آخرین خبرها و تازه‌ترین گزارش‌های تهیه‌کنندگان رادیو فردا پخش خواهد شد. در نیم ساعت دوم شنونده یکی از مجله‌های هفتگی رادیو فردا خواهید بود.

۱۹:۳۴ - ۱۹:۵۹

برنامه هفتگی دیدگاه‌ها۲۰:۰۵ - ۲۰:۱۵

برنامه هفتگی دریچه


۲۰:۱۵ - ۲۰:۳۰


۲۰:۳۰ - ۲۰:۳۲

سرخط خبرها


۲۰:۳۲ - ۲۱:۰۰


۲۱:۰۰ - ۲۱:۰۵

سرخط خبرها


۲۱:۰۵ - ۲۲:۰۰

رادیو پس‌فردا

رادیو پس‌فردا برنامه‌ای است در رادیو فردا که از شنبه تا چهارشنبه به مدت یک ساعت از ۲۱:۰۰ تا ۲۲:۰۰ شب به وقت ایران با اجرای فرشید منافی با زبان طنز آزاد به مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هنری و حتی ورزشی روز ایران و جهان می‌پردازد.

۲۱:۰۵ - ۲۱:۲۵

رادیو پس‌فردا: قسمت اول


۲۱:۲۵ - ۲۱:۴۵

رادیو پس‌فردا: قسمت دوم


۲۱:۴۵ - ۲۲:۰۰

رادیو پس‌فردا: قسمت سوم


۲۲:۰۰ - ۲۲:۳۰

مجله شبانگاهی

نیم ساعت با تازه‌ترین خبرها، گزارش‌های دست اول در باره آخرین تحولات جهان و ایران از گزارشگران رادیو فردا در چهارگوشه جهان، گفت‌وگوهای اختصاصی با چهره‌های خبرساز و کارشناسان و مطالب شنیدنی از دنیای سیاست، اقتصاد، فرهنگ، دانش و ورزش.۲۳:۱۵ - ۲۳:۳۰


۲۳:۳۰ - ۲۳:۳۲

سرخط خبرها


۲۳:۳۲ - ۰۰:۰۰

۱۳۹۴/۰۹/۰۷

تقویم

شیدسچپج
۳۰۱۲۳۴۵۶
۷۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳
۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰
۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷
۲۸۲۹۳۰۱۲۳۴
۵۶۷۸۹۱۰۱۱

به ما بپیوندید