لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۹:۵۰

احياء دادسراها در نظام قضايي ايران


شيرين فاميلي

پس از تصميم قوهً قضاييهً جمهوري اسلامي براي بازگرداندن دادسراها به عرصهً داوري هاي حقوقي در ايران، هواداران دادسراها همچنان در انتظار بازگشت اين واحدهاي كارساز به پهنهً قضا بسر مي برند. دادسراها در زمان رياست آيت الله محمد يزدي بر قوه قضاييه جمهوري اسلامي، از صحنهً دادگستري ايران حذف شد. رويدادي كه بسياري از كارشناسان آن را ضربه اي ويرانگر بر پيكر دادگستري ايران دانستند. اكنون همين كارشناسان بيتابانه در انتظار بازگشت دادسراها هستند، دادسراهايي كه از سابقه اي ديرين برخوردارند. اما عده اي ديگر معتقدند كه براي بازگرداندن دادسراها به عرصهً قضا وقت لازم است. احمد بشيري در گفتگوي خود با شيرين فاميلي از بازگشت دادسراها در نظام قضايي ايران سخن مي گويد و راهكارهاي احياء آن را بر مي شمارد.
XS
SM
MD
LG