لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۸:۳۵

مجمع نمايندگان ادوار مجلس شوراي اسلامي دستگاه قضايي را به تشويش اذهان عمومي متهم كردند


بهمن باستاني

مجمع نمايندگان ادوار مجلس شوراي اسلامي درنامه اي خطاب به رئيس قوهً قضاييه نوشت: «با توجه به اين كه وزارت اطلاعات، بازداشت شدگان را از شمار گروهها و افراد برانداز نمي داند، اقدام مراجع قضايي دراين خصوص، علاوه بر مداخله در وظايف وزارت اطلاعات، غير قانوني و مستلزم پاسخگويي است.»

اين مجمع، كه در برگيرندهً نمايندگان دوره هاي پيشين مجلس شوراي اسلامي است، از آيت الله شاهرودي خواسته است كه در برابر اين اقدامات پاسخگوي ملت ايران باشد. برخي از اعضاي اين مجمع خود را براي انتخابات مياندوره اي مجلس ششم كه همزمان با انتخابات رياست جمهوري برگزار مي شود نامزد كرده اند.

در بيانيهً مجمع نمايندگان ادوار مجلس، همچنين هرگونه اقرار و اعتراف گرفتن از زندانيان در شرايط غير عادي و در مكانهاي نامعلوم، فاقد ارزش قانوني شمرده شده و خواسته شده است كه با متخلفين بر اساس اصل 38 قانون اساسي، برخورد شود. اين اصل، هرگونه شكنجه براي اعتراف و كسب اطلاعات را ممنوع كرده است.

روز گذشته تعدادي از خانواده هاي بازداشت شدگان اخير نيز نامه اي به رئيس قوهً قضاييه فرستاده اند و در آن اقدام دادگاه انقلاب در بازداشت بستگان اين خانواده ها، و نحوهَ بازداشتها، تشويش اذهان عمومي توصيف كرده اند.

دكتر قاسم شعله سعدي، نمايندهً دو دورهً پيشين مجلس شوراي اسلامي و استاد حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، در پاسخ به پرسشهاي بهمن بوستاني از جمله به اين مطلب مي پردازد كه آيا اتهام تشويش اذهان عمومي كه در اين اواخر در ايران رايج شده است، توسط شاكي خصوصي قابل پيگرد قضايي هست يا نه.

XS
SM
MD
LG