لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۹:۰۳

بازار تهران، تخريب، تغيير يا حفظ وضع موجود


اردوان نيكنام

بازار 200 ساله تهران، در مركز اين شهر ده ميليوني، مدتهاست كه در كانون بحثهاي كارشناسي اقتصادي و شهري است. گروهي از صاحبنظران، وجود بازار را به شكل كنوني معضلي براي پايتخت مي دانند و عقيده دارند كه اين مكان بايد جاي خود را به يك مركز خريد مدرن بدهد. اما ديگراني برآنند كه بازار تهران را بايد به عنوان ميراثي فرهنگي حفظ كرد. مسائل اقتصادي و سياسي نيز بر تعداد مجهولات اين معادله افزوده است. اردوان نيكنام در گفتگو با چند صاحبنظر، مساله بازار تهران را به بحث نهاده است.
XS
SM
MD
LG