لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۰:۴۶

ريشه يابي تروريسم بين المللي


فريدون زرنگار، رسول نفيسي (واشنگتن)

دكتر رسول نفيسي، كارشناس امورسياسي در آمريكا مي گويد قطعنامه اخير 373 شوراي امنيت سازمان ملل متحد يكي از دقيق ترين قطعنامه هاي موجود در جهت مبارزه با تروريسم بين المللي است كه از پناه دادن و اعطاي كمك هاي مالي به تروريسم جلوگيري مي كند. اما بنا به گفته اين كارشناس، قطعنامه اخير فاقد تعريف دقيقي از تروريسم است. دكتر نفيسي معتقد است كه با عدم تعريف تروريسم در قطعنامه جديد، سازمان ملل اختيارهاي جديدي حتي براي مداخله در امور داخلي كشور ها پيدا مي كند كه خارج از منشور اين سازمان است. دكتر نفيسي يكي از منابع تروريسم را "ظهور جهان مافوق مدرن و پديده جهاني شدن" توصيف مي كند و مي گويد: "اين جهان مافوق مدرن به علت ايجاد نسبيت ارزش ها به تزلزل ارزش هاي ملل و اقوام كمكي مي كند و نسبي شدن باعث واكنش هاي شديد از قبيل واكنش هاي تروريستي مي شود." از نظر اين كارشناس، "رشد نامتوازن جهان كه باعث شده است ثروت و قدرت و حتي آزادي در يك قسمت جهان باشد و در قسمت هاي ديگر جهان اين عوامل يافت نشود، اين باعث خشم در نقاط ديگر مي شود." دكتر نفيسي مي گويد از سوي ديگر جهان سومي ها به مرحله اي از رشد رسيده اند كه از ابزارهاي جهان اول عليه خود آن استفاده مي كنند. نفيسي مي گويد: "رشد نامتوازن در دنيا به ناسيوناليسم وغرور ملي اين افراد لطمه زده است و اين ها افرادي هستند كه از لحاظ ناسيوناليستي مورد اهانت قرارگرفته اند و مذهب فقط يك ايده لوژي براي ناسيوناليسم فراهم مي كند." وي مي گويد كوشش آمريكا براي يافتن و به مجازات رساندن عوامل حادثه تروريسي 11 سپتامبر يك راه حل كوتاه مدت است كه چاره سازهم نيست. وي پيشنهاد مي كند كه به مسئله تروريسم بين المللي مثل مشكل مواد مخدر به عنوان يكي از مشكلات جهان مافوق مدرن نگريسته شود و ريشه هاي آن شناسايي شود.
XS
SM
MD
LG