لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۴:۴۱

افغانستان بعد از طالبان: بحران جانشيني


فريدون زرنگار، محسن مسرت (آلمان)

دكتر محسن مسرت، استاد دانشگاه در آلمان در گفتگو به راديو آزادي مي گويد مشكل اصلي افغانستان در حال حاضر رژيم طالبان است كه موفق نشده است دورنماي مثبتي براي مردم افغانستان و طرفداران پشتون خود ارائه بدهد. مسرت مي گويد تجربه عراق و رژيم صدام با حملات نظامي آمريكا در حال تكرار است زيرا اين حملات در عراق مردم را به رژيم صدام نزديك تر كرد و آن را با ثبات تر ساخت. در افغانستان نيز اكثر مخالفين بالقوه رژيم طالبان به فكر خواهند افتاد كه چگونه با طالبان در مقابله با نيروهاي آمريكا همكاري كنند. دكتر محسن مسرت تضمين رژيم دمكراتيك در افغانستان نمي تواند از طرف ابرقدرت مهمي مثل آمريكا ارائه داده شود كه با جو ضد آمريكايي قوي درمنطقه روبرو است و چنين تضميني را فقط نيروهاي دروني افغانستان ونيروهاي منطقه مي توانند بدهد كه خودشان با رژيم طالبان در يك خط مخالف هستند. مسرت مي گويد رژيم طالبان با عمليات نظامي سقوط نخواهد كرد و خطر اين وجود دارد كه مردم افغانستان در دفاع در برابر حمله خارجي به رژيم طالبان نزديك تر شود. وي مي افزايد جبهه ضد طالبان نمي تواند با استفاده از مداخله نظامي آمريكا تشكيل شده باشد. اين جبهه بايستي از نيروهاي دروني افغانستان ونيروهاي اصلاح طلب منطقه تشكيل شود و هدف اصلي آن بايد ترك بنيادگرايي و همكاري با تروريسم بين المللي باشد. وي مي گويد شانس تاريخي بزرگي براي اصلاح طلبان در ايران وجود دارد كه در اين زمنيه با يك برنامه همه جانبه صلح براي افغانستان و منطقه دورنماي ديگري را طرح كنند متفاوت با آنچه آمريكا با حمله نظامي و جبهه اي كه از رژيم هاي واپس گرا و بنيادگرا تشكيل شده است.
XS
SM
MD
LG