لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ تهران ۰۶:۲۱

سركوبي خشونت آميز تظاهرات آموزگاران در تهران


جمشيد زند، مصاحبه با شاهدان عيني و يك روزنامه نگار

جمشيد زند (راديوآزادي): گردهماهي فرهنگيان تهران در مقابل دفتر رياست جمهوري كه قرار بود امروز انجام شود، با دخالت نيروهاي انتظامي برگزار نشد. آموزگاراني كه از اولين ساعات امروز به سوي دفتر رياست جمهوري راه افتادند تا تجمع خود را برگزار كنند ومطالبات خود را به آقاي خاتمي تقديم كنند، با خيابان هاي بسته و نيروهاي انتظامي مواجه شدند. به گفته شاهدان عيني ده ها نفر از آموزگاران قبل از رسيدن به محل تجمع توسط نيروهاي انتظامي بازداشت شدند. اما صدها نفر از فرهنگيان توانستند با عبور از صف نيروهاي انتظامي در نزديكي ميدان "پاستور" جمع شوند كه پس از سردادن چند شعار، نيروهاي انتظامي به ضرب و شتم و بازداشت آنها پرداختند. چندنفر از آموزگاراني كه در اين تجمع حضور داشتند، حوادث صبح امروز را چنين توضيح مي دهند. صداي يك خانم آموزگار: رديف جلوي آقايان، خانم ها بودند نزديك ميدان انقلاب. بعد سرباز ها آمدند و حتي به خانم ها كه رديف اول بودندو من هم جزوشان بودند، حمله كردند وهر چه ما فشار آورديم، آنها كنار نرفتند و عاقبت حمله كردند و شروع كردند به زدن. اول خانم ها را زدند كه رديف جلو بودند، بعد هم شروع كردند به زدن آقايان و شديد هم زدند. خانمي كه جلوي من بود، توي سرش زدند و اصلا يك حالت بدي پيدا كرد كه من كشيدمش كنار توي پياده رو. خانمي بود كه با بچه آمده بود. او را زدند و با بچه اش افتاد روي زمين. خيلي صحنه ناجوري بود. البته فيلمبردار ها وعكاس ها هم بودند، ولي خوب، صحنه خيلي صحنه تاسف انگيزي بود براي اينكه يك معلم را زدند و به فرهنگ اين مملكت اينطوري رفتار كردند. صداي يك آقاي آموزگار: امروز شديدا حمله كردند و خيلي زن و بچه و دوست و همكار هاي مسن... انقدر زدند و انقدر داغان كردند... من با چشم خودم شاهد بودم كه با باطوم توي سر افراد مي زدند و مي زدند زير دست و پا مي كوبيدند وحتي افرادي كه پناه مي بردند به مغازه ها و توي بانكها، توي بانك و مغازه ها مي رفتند و مي زدند با باطوم. معلم خيلي زياد آمده بود ولي متفرق كردند، ولي در يك تجمع كه ما توي ميدان پاستور داشتيم، منحرفمان كردند توي خيابان هاي فرعي. تاحدود 15 هزار نفر جمع شديم، كه حركت كنيم سمت ميدان انقلاب. از خيابان كارگر هم فوج فوج همكارها گروه گروه آمدند توي پياده رو ها كه بيايند به طرف انقلاب كه بعدا ما اطلاع پيدا كرديم قبل از خيابان انقلاب، نيروهاي ضد شورش بودند به فراواني، و سركوبي كه كردند وباعث شدند جمعيت متفرق شود، مانع شد از اينكه همديگر را پيدا كنيم و آن بيانيه اي كه تهيه كرده بوديم، و اون خواسته هاي اصلي خودمان را بيان بكنيم. صداي يك آقاي آموزگار ديگر: تمام خيابان هاي اطراف مجلس و دفتر رياست جمهوري را بسته بودند. تمام خيابان ها را كلا بسته بودند نيروهاي شخصي و نيروهاي انتظامي شان تمام مستقر بودند با باطوم و غيره و بعد به صورت پراكنده وقتي افراد آمدند، يعني معلم ها آمدند و جمع شدند، به يك شكلي ما خودمان وارد شديم و رفتيم جلو و در حدود 500 متري دفتر رياست جمهوري، اصلا ديگر هيچكس قادر نبود حركت كند و جلو برود و همه را برمي گرداندند، تا اينكه بالاخره تجمعي صورت گرفت و شعار شروع شد و اونها هم حمله كردند وخلاصه امروز روز خوبي نبود به خاطر اينكه خيلي از همكارهاي ما را كتك زدند، با باطوم زدند و خلاصه مورد ضرب و شتم خيلي بدي قرار دادند و خيلي از خانم ها را حتي زدند و ماشين هايي، در حدود 100 تا ماشين ضدشورش آورده بودند و همه را اكثر بچه ها را گرفتند و ريختند توي ماشين و بردند. خلاصه، برنامه ريزي كرده بودند حساب شده. اصلا تمام نيروهايي كه آمده بودند، از شهرستانها بودند. از كردستان نيرو آورده بودند، از زنجان نيرو آورده بودند، از حومه تهران مثل كلانتري هاي كهريزك و دولت آباد و شهر ري نيرو آورده بودند و از خود تهران نبودند، نيروهايي كه آورده بودند. تمام نيروها را از خارج از تهران آورده بودند وناشناس بودند و نزديك به صدتا موتور سوار بودند كه دور منطقه نشسته بودند. تمام عيار بود. يعني يك برنامه تمام عيار چيده بودند كه اكثر اينهايي كه هستند بگيرند و ببرند و مواخذه كنند و به قول معروف خفه كنند. هدفشان اين بود. جمشيد زند (راديوآزادي): در واكنش به حوادث امروز، ناصر محمودي فر، معاون سياسي فرمانداري تهران در گفتگويي با خبرگزاري دانشجويان ايران گفت: غيرقانوني بودن تحصن امروز فرهنگيان به اشكال مختلف و توسط صدا و سيما عنوان شده بود. او در مورد دخالت نيروهاي انتظامي گفت: نيروي انتظامي دستور داشت از هرگونه تجمعي جلوگيري كند. برهمين اساس، اين نيرو در ابتدا تلاش كرد مسئله تحصن را با گفتگو و از طريق مسالمت آميز حل كند منتهي تلاش اين دوستان به نتيجه نرسيد و چون مجوزي براي اين تحصن وجود نداشت، نيروي انتظامي فعالانه وارد عمل شد. اين در حالي است كه گردهمايي و راهپيمايي هاي فرهنگيان تهران در دو هفته اخير بدون كسب مجوز برگزار شده بود. دبير كل سازمان معلمان تهران، حيدر زنديه، امروز خواهان پايان دادن به تجمعات اعتراض آميز معلمان شد و گفت اين حركات مطمئنا منجر به سياسي شدن و سود بردن عده اي غيراز معلمين مي شود. علي يونسي وزير اطلاعات نيز دامن زدن به مطالبات مردم خارج از ظرفيت هاي دولت را نكوهش كرد و گفت جريان هاي سياسي و هر شخص سياسي كه بخواهد توقعات و انتظارات را خارج از ظرفيت دولت دامن بزند، طبعا ايجاد ياس مي كند وهرگونه ياس آفريني، اقدامي ضدملي است. در تحولي ديگر، دادگاه انقلاب هشت نفر از افراد تشكل هاي مختلف معلمان را كه در چند روز گذشته اجتماعاتي را برگزار كرده بودند، احضار و بازجويي كرد. در ميان احضار شدگان، نام شيرزاد عبداللهي، حيدر زنديه، قاسمي، فائزي، و رحمان شمس ديده مي شود. گردهمايي هاي فرهنگيان در دوهفته گذشته واكنش هر دو جناح اصلاح طلب و محافظه كار را برانگيخت در حالي كه نشريات متمايل به محافظه كاران بيشتر بر اين نظر بودند كه بايد از اين حركت صنفي فرهنگيان پشتيباني و حمايت كرد، شخصيت ها و محافل اصلاح طلب مي گفتند اين نوع ابراز ناراحتي نسبت به وضع موجود، مورد استفاده جناح مقابل قرار خواهد گرفت. فرج كميجاني، رييس شاخه فرهنگيان جبهه مشاركت مي گويد اين حركات معلمان ابتدا كاملا به صورت صنفي شروع شد و خواسته هاي برحقي طرح شد ولي متاسفانه عده اي موج سوار و فرصت طلب در اين تجمعات نفوذ كرده و شعارهاي انحرافي مطرح كردند كه با خواسته هيچكدام از معلمين شركت كننده در اين تجمعات مطابقت نداشت. عليرضا دست افشان روزنامه نگار در ايران نيز بر اين نظر است كه استراتژي محافظه كاران از چندسال پيش بر محور مشكلات معيشتي و اقتصادي مردم تنظيم شده و وقايع اخير فرصت مناسبي به آنان داد تا مسائل ديگر را پنهان كرده به رقباي اصلاح طلب خود حمله كنند. عليرضا دست افشان (روزنامه نگار): مي دانيد كه بعد از دوم خرداد 76 يكي از استراتژي هاي اصلي محافظه كاران با اصلاحات در كشور استراتژي قابلمه هاي خالي بوده. يعني با مانور كردن حول محور مشكلات معيشتي و اقتصادي مردم، قصد داشتند و دارند كه توسعه سياسي را كه هدف اصلي اصلاحات بوده، كم اهميت جلوه بدهند و منحرف كنند. در اين بين معلمان به دليل مشكلات اقتصادي كه دارند وسيله مناسبي براي جناح محافظه كار به حساب مي آيند. ابتدا چند تشكل به ظاهر صنفي وابسته به جناح راست كه تحت عنوان جبهه متحد فرهنگيان شناخته مي شوند، اين برنامه را شروع كردند و به تدريج خيلي از معلمان به دليل نداشتن تحليل درستي از مسائل سياسي كشور به آنها پيوستند. بنده اين را مي خواهم تاكيد كنم كه اكثريت معلماني كه در اين ماجراها شركت كردند، اصلا تحليلي از وقايع ندارند. محافظه كاران موفق شدند كه اين بار در پشت نقاب معلمان و با استفاده ابزاري از آنها به رقباي اصلاح طلبشان حمله كنند. يكي از دستاورهاي محافظه كاران در اين جريان اين بود كه توانستند مسائل مهم ديگري كه قابل طرح و پيگيري بود، تحت الشعاع قرار بدهند. از جمله، مسئله ربوده شدن آقاي ناظم زاده و بحث احياي باندهاي خودسر آدم ربايي كه اخيرا هم شنيده ام باز فرد ديگري گم شده است. اين ماجراي معلمان آمد و خيلي راحت آن را تحت الشعاع قرار داد. شعار هايي كه در اين راهپيمايي ها عليه مجلس و دولت اصلاح طلب داده مي شد نشانه اي بود از اينكه محافظه كاران خيلي زيركانه دارند اين جريان را هدايت مي كنند. در مورد حمله به راهپيمايي هم ما مي دانيم كه راهپيمايي مثلا هشت روز قبل هم بدون مجوز انجام شد اما آن راهپيمايي مورد برخورد و حمله قرار نگرفت چون محافظه كاران هنوز نتوانسته بودند به اندازه كافي معلمان را در برابر جناح اصلاح طلب قرار بدهند. و لازم بود شعارهاي بيشتري عليه مجلس و دولت بيان شود. راهپيمايي امروز كه بدون مجوز انجام شد، فرصت خوبي براي مخالفان اصلاحات بود كه با حمله به معلمان، به معلمان از همه جا بي خبر، عواطف آنها را بر ضد اصلاح طلبان تحريك كنند. جمشيد زند (راديوآزادي): آقاي دست افشان در مورد شيوه برخورد نيروهاي انتظامي با فرهنگيان معترض مي گويد: دست افشان: اين را مي دانيم كه خشونت فيزيكي و ضرب و شتم، راه و روش اصلاح طلبان نيست و اگر ضرب و شتمي صورت گرفته باشد، باز از طرف همان كساني است كه معلمان را تحريك كردند و كار را به اينجا كشاندند. نيروي انتظامي، علي الظاهر زير نظر وزارت كشور هست ولي اين را بارها به تجربه ديده ايم كه در عمل حرف شنوي نداشته و در موارد زيادي به نفع مخالفان اصلاحات عمل كرده. بارها شاهد بوديم كه در تجمعات مختلف، افرادي مي آمدند و به مردم حمله مي كردند و نيروي انتظامي فقط نظاره گر بوده، ولي اگر مردم متقابلا از خودشان دفاع مي كردند، آنها را بازداشت مي كرد. به هرحال، عملكرد نيروي انتظامي را نمي شود به حساب اصلاح طلبان و دولت نوشت. ضمن اينكه راهپيمايي امروز، هم غيرقانوني بوده و هم تا آنجايي كه من كسب اطلاع كرده ام، مورد حمايت هيچكدام از تشكل هاي معلم ها هم نبوده، بلكه يك نوع خود جوش، يعني در واقع خودجوشي تحريك شده و تحريك آميز بوده كه منجر به اين راهپيمايي غيرقانوني شده و عواقبش هم در واقع در درجه اول متوجه خود معلمان شد كه بدون داشتن تحليل درستي از ماجرا خودشان را درگير اين مسئله كردند. جمشيد زند: يكي از آموزگاراني كه در حوادث امروز شركت داشت مي گويد عده اي سعي كردند مطالبات و مسائل صنفي فرهنگيان را به مسئله سياسي تبديل كنند. يك آقاي آموزگار: متاسفانه يك عده اي كج انديش توي اين كشور خواستند كه خواست اصلاحي اين جريان آموزش و پرورش و جنبش اصيل فرهنگي را وارد فاز انقلابي بكنند و منظورشان اين بود كه اين برخورد هاي صنفي ما را تبديل كنند به سياسي و متاسفانه خيلي بد عمل كردند و آن چيزهايي كه مي گفتند بزرگمانمان و ما به چشم خودمان نديده بوديم، بنده الان به چشم خودم ديدم كه واقعيت ها چي هست. جمشيد زند: آقاي دست افشان نيز مي گويد مسايل اساسا سياسي است، زيرا مشكلات اقتصادي چيز جديدي نيست كه يك شبه ظهور كرده باشد. عليرضا دست افشان: مسئله كاملا سياسي است. مشكلات اقتصادي از قبل هم بوده و معلمان بايد با خودشان اين فكر را بكنند كه چطور شد كساني كه تا چندسال پيش مي گفتند مگر ما براي نان انقلاب كرده ايم، الان آمده اند و طرفدار سفت و سخت حل مشكلات معيشتي و اقتصادي آنها شده اند؟ و بايستي ببينند كه چطور اين مسئله دارد مورد استفاده جناح راست قرار مي گيرد. وقتي به اين نكات توجه كنند، پي مي برند كه اگر مشكلاتي هست كه واقعا هم هست، نبايد اجازه بدهند كه اين مشكلات به يك وسيله و ابزار در خدمت يك جناح سياسي تبديل بشود كه در پشت نقاب معلمان به مخالفان سياسي خودشان حمله كنند. از نظر بنده، تا هنگامي كه يك سري مشكلات اساسي سياسي در اين كشور حل نشود، نمي توانيم به حل مشكلات اقتصادي اميد داشته باشيم. جمشيد زند: عليرضا دست افشان، روزنامه نگار در ايران. به گزارش خبرگزاري هاي داخلي و بين المللي، از تعداد دقيق بازداشت شدگان اطلاعي در دست نيست.

چهارمين گردهمايي فرهنگيان تهران در اعتراض به تبعيض اداري و تنگناهاي معيشتي، كه قرار بود امروز (شنبه) در برابر دفتر رياست جمهوري اسلامي برگزار شود، با مداخله خشونت آميز نيروي انتظامي و شبه نظاميان لباس شخصي سركوب شد. چند شاهد عيني در گفتگو با راديوآزادي از ضرب و شتم شديد تظاهركنندگان مي گويند و عليرضا دست افشان، روزنامه نگار اصلاح گرا، آموزگاران را به عدم آگاهي سياسي متهم مي كند و ادعا مي كند كه تظاهرات اعتراض آميز هزاران معلم در تهران و شهرستانها از سوي عوامل وابسته به جناح محافظه كار سامان داده شده بود تا بر ماجراي ربوده شدن محمدناظم زاده، طلبه قمي سرپوش گذاشته شود. براي مطالعه متن كامل اين گزارش، دگمه "متن فارسي" را "كليك" بزنيد.

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG