لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ تهران ۱۷:۳۷

ايران در هفته اي كه گذشت


يك روزنامه نگار در تهران، با صداي شيرين فاميلي

اينكه چه كساني از توقف فروش تراكم سود ميلياردي مي برند و چه كساني با آزاد شدن، ولي سليقه اي شدن فروش تراكم در مناطق شمالي تهران سود خواهند برد، اينك به يك پرسش همگاني تبديل شده است. ماجراي توقف فروش تراكم در شمال تهران كه در آغاز سال جاري يك افرايش قيمت بيش از 30 درصدي را به بخش مسكن تحميل كرد، گرچه با دخالت وزير مسكن و شوراي شهري مي رفت كه پايان بگيرد، ولي اطلاعايه شهرداري تهران كه اين بار حكايت از كاهش قيمنت در مناطقي از شهر و افزايش در مناطق ديگر داشت، نه تنها باعث حل مسئله نشد، بلكه موضوع را همچنان مبهم و پيچيده نگه داشت. موضوع از اين قرار است كه قانونمندي فروش تراكم، اينك سليقه اي شده است و همين امر اتام هايئ را متموجه افراد خاصي مي كند. اتهام هائي كه بايد به وسيله دستگاه قضائي كشور بررسي شود. اين اتهام ها ا گر شكافته شوند، روشن خواهد شد آيا توقف فروش تراكم با برنامه ريزي بوده است؟ و آيا از رانت اطلاعاتي آن كساني سودهاي كلان برده اند؟ يا اينكه يك تصميم غلط مديريتي اوضاع مسكن را در تهران به هم ريخته است؟ كساني كه طرح اتمام كدره اند، مي گويند: يك گزينه اين است كه فروش تراكم فقط در قسمت هائي ممنوع شد كه عده اي خاص چند صد و بلكه بش از يك هزار آپارتمان آماده فروش دارند و قيمت آنها تا 30 درصد رشد كرده است. البته همين گروه مي گويند پس از فروش اين آپارتمان ها با فروش تراكم در منطقه ياد شده آزاد خواهد شد و اين دور ادامه خواهد يافت. سيستم فعلي مي تواند رانتي در حود يكصد ميليارد تومان در ماه نصيب گروه هاي خاص كند، مگر اينكه هرچه زودتر فروش تراكم قانونمند شود. با تمام اين احوال كساني كهتا پايان هفته به نواحي و مناطق مختلف شهرداري مراجعه كردند، همچنان از سليقه اي و توافقي شدن قيمت تراكم سخن مي گفتند و خبر مي دادند. ... بيانيه كانون عالي شوراهاي اسلامي كار در آستانه هفته كارگر، خبر از تدارك هاي وسيع كارگران كشور براي اعتراض به آنچه آنان آن را آينده اي مبهم اعلام كرده اند مي دهد. اين بيانه ضمن فراخوان گسترده كارگران به راه پيمائي بزرگ روز جهاني كارگري اعلام كرده است، رمز موفقيت كارگران در فشردگي صفوف آنان است. بخش هائي از اعلاميه به مشكلات كارگران اختصاص دارد كه بحث تازه اي نيست و بارها از سوي آنان اعلام شده است . ولي بخش ديگر كه در باره برنامه هاي كارگران است، جالب مي نمايد. در اين بخش از بيانيه ضمن اعلام اين نكته كه كارگران خواستار يك نظام اقتصادي-اجتماعي با نگرش به انسان به عنوان محوريت همه تصميم ها هستند، آمده است: "كارگران اصرار خود را در برقراري دولت و مجلس كه بتواند اين خواسته را عملي كند، اعلام خواهند كرد." در ادامه اين بحث مي خوانيم: "با خود ودعده خواهيم كرد و از ديگران قول خواهيم گرفت و در تعيين سرنوشت قوه هاي مقننه و مجريه در دوره هاي آتي، جهت گيري منافع صنفي و اجتماعي را پيشه خود قرار دهيم و از آناني حمايت خناهيم رد كه فقط در دوران راي گيري سخنگوي ما نباشند و البته تلاش خواهيم كرد كه از جنس كارگر انتخاب كنيم و سكان قدرت را به او بسپاريم." در اين بيانيه همچنين ضمن اشاره به انواع مشكلات كارگران، آمده است.: "كيست كه پاسخ اينگونه حق كشي ها و پايمال شدن حقوق را در قرني كه قرار است سكان اداره امور به خود مردم واگذار شود، بدهد. چگونه است كه داعيه مردم محوري، مردم قيمي، و مردم سالاري را به گوش فلك مي رسانيم ولي در موضوع تعيين حقوق مردم، به نظر مردم توجهي نمي شود. اين سئوالي است كه 40 درصد جامعه، يعني كارگران از كساني مي كنند كه برايشان نسخه هاي عجيب مي نويسند." ... معلمان ايران كه زمستان گذشته در تهران و ده ها شهر و شهرستان به تظاهرات گسترده اي دست زدند، بار ديگر اعلام كرده اند اگر همچنان به خواسته هاي آنان رسيدگي نشود، تظاهرات خود را از سرخواهند گرفت. گرچه در پي تظاهرات زمستان فرهنگيان، دولت قول رسيدگي دادو مزايائي براي آنان قائل شد، ولي آنان اين مزايا را ناكافي مي دانند و در تازه ترين اعلاميه كانون صنفي معلمان آمده است: "80 درصد اين قشر زحمتكش جامعه زيرخط فقر زندگي مي كنند." در اين اعلاميه به نامه معلمان به رئيس جمهوري اشاره شد كه در آن نوشته اند: "متاسفانه كميته منتخب تا كنون كاري جز وعده و وعيد انجام نداده است و افزايش 15 درصدي حق جذب با پرداخت ماهانه 5 هزار تومان يارانه عملا هيچ تاثيري در وضع تحت معيشت آنان ندارد." در همين حال نتايج يك پژوهش دانشگاهي كه اين هفته منتشر شد نشان مي دهد بين ميزان سهم قدرت گروه هاي سياسي در آموزش و پرورش و نفوذ اين گروه ها در ميان معلمان رابطه معكوس وجود دارد. براساس اين پژوهش كه توسط دانشجويان دانشگاه تربيت معلم انجام گرفته انجمن اسلامي معلمان با 46 درصد سهم قدرت در وزارت آموزش و پرورش در ميان معلمان تنها 2 درصد نفوذ دارد. در حالي كه "خانه معلمان ايران" و "كانون همبستگي فرهنگيان ايران" با سهم صفردرصدي در قدرت وزارتخانه به ترتيب 35 درصد و 40 درصد بين معلمان نفوذ دارند. همچنين بين ميزان فعالت گروه و ميزان سهم قدرت در وزارت نيز رابطه معكوس وجود دارد. به اين ترتيب كه "انجمن اسلامي معلمان" با 46 درصد سهم قدرت، تنها يك درصد فعاليت دارد در حاليكه خانه معلمان و كانون همبستگي، با صفردرصد سهم قدرت در وزارت، به ترتيب 37 درصد و 42 درصد فعاليت دارند. لازم به يادآوري است كه جامعه آماري اين پژوهض يكهزار نفر از معلمان مناطق مختلف تهران بوده اند كه به صورت تصادفي از آنان نظر سنجي شده است.

يك روزنامه نگار در تهران، طي مقاله اي براي راديوآزادي در باره توقف فروش تراكم و افزايش مسكن در تهران و همچنين در باره تظاهرات معلمان و كارگران براي احقاق حقوق خود مي نويسد. براي مطالعه گزارش راديوآزادي از رويدادهاي عمده ايران در هفته گذشته، دگمه "متن فارسي" را كليك بزنيد.

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG