لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷ تهران ۲۰:۳۹

آخرين تحولات در عرصه خصوصي سازي


فريدون خاوند (گزارش اقتصادي روز) طهماسب مظاهري، وزير امور اقتصادي و دارايي جمهوري اسلامي از ناكام ماندن فرآيند خصوصي سازي سخت ناراضي است و نارضايتي خود را در نامه اي كه با امضاي قائم مقام او اكبر كرباسيان براي ده وزارتخانة جمهوري اسلامي ارسال شده، به نمايش مي گذارد. روزنامة «همشهري» اين نامه را سرگشاده توصيف مي كند و آنرا خلاف قاعده مي داند زيرا، به گفتة همان روزنامه، نظم اداري را بر هم مي زند. اگر چنين باشد، وزارت اقتصاد و دارايي عمدا اين شيوه را بر گزيده تا در قطار بي حركت ماندة خصوصي سازي تكاني پديد آورد. 1381 سومين سال برنامة پنجسالة سوم است كه يكي از محور هاي اصلي آن فرآيند خصوصي سازي است. در سال نخست برنامه، 1379، به گفتة سازمان مديريت و برنامه ريزي، واگذاري سهام واحد هاي دولتي به بخش خصوصي نسبت به سال پيش از آن به گونه اي قابل ملاحظه كاهش يافت و تازه واگذاري هاي اندكي نيز كه صورت گرفت نه به بخش خصوصي، بلكه به آنچه در ايران «نهاد هاي عمومي غير دولتي» ناميده مي شود، صورت گرفته، مانند سازمان تأمين اجتماعي يا بانك ها. دربارة سال دوم برنامة سوم، 1380، هنوز گزارش مشروحي در دست نيست، اما در نامة سرگشادة وزارت امور اقتصادي و دارايي به ده وزارتخانه گفته ميشود كه طي اين سال «آمار و ارقام واگذاري شركت هاي دولتي، عملكرد مثبتي از دستگاههاي اجرايي در اين زمينه به دست نمي دهد.» با ارسال اين نامه، طهماسب مظاهري ميخواهد 1381، در عرصة خصوصي سازي، به سرنوشت دو سال نخست برنامه دچار نشود. بر پاية بودجة سال جاري خورشيدي امسال بايد از محل فروش سهام شركت هاي دولتي شش ميليارد ريال براي تأمين ارقام در آمدي بودجه به خزانة دولت واريز شود. بدون پرداختن به جزييات فني، تنها اشاره ميكنيم كه در 1383 بايد در آمد حاصل از فروش سهام شركت هاي دولتي بايد دستكم به دوازده ميليارد ريال برسد تا سهم در نظر گرفته شده براي بودجه تأمين شود. نامة سرگشادة وزارت امور اقتصادي و دارايي به ده وزارتخانه ناظر بر واگذاري چهار صد و چهل شركت دولتي زير پوشش آنها است : وزارت صنايع و معادن 215 شركت، وزارت نفت 104 شركت و باقي در اختيار وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، بازرگاني، راه و ترابري و غيره است. بر جاي ميماند يك پرسش : آيا نامة گلايه آميز سرگشاده براي برداشتن موانع از سر راه فرآيند خصوصي سازي كافي است؟ در گزارشي كه چند ماه پيش انتشار يافت، سازمان خصوصي سازي جمهوري اسلامي مي گويد كه فضاي كشور براي پيدايش يك بخش خصوصي قدرتمند فراهم نيست، همان گزارش مي افزايد كه خصوصي سازي تنها به معناي عرضة سهام نيست، بلكه اين فضاي فعاليت اقتصادي است كه زمينة لازم را براي پيشبرد آن به وجود مي آورد.

در نامة سرگشاده اي كه از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي جمهوري اسلامي به ده وزارتخانة ايران ارسال شده، ضمن انتقاد از عملكرد آنها در پيشبرد فرآيند خصوصي سازي، از آنها خواسته شده است بر پاية برنامة پنجسالة سوم 440 شركت زير پوشش خود را به بخش خصوصي واگذار كنند. براي مطالعه گزارش راديوآزادي از آخرين تحولات در عرصة خصوصي سازي، دگمه "متن فارسي" را تقه (كليك) بزنيد.

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG