لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ تهران ۰۷:۰۶

بررسي محورهاي اصلي طرح كارآفريني ضربتي محمدخاتمي و موانع اجراي آن


فريدون خاوند (گزارش اقتصادي روز) شنبه چهاردهم ارديبهشت ماه، در مراسم روز جهاني كارگر، محمد خاتمي رييس جمهوري اسلامي از تدارك يك «طرح ضربتي» براي مبارزه با بيكاري سخن گفت، ولي به جزييات آن اشاره اي نكرد. ديروز چهارشنبه، در حاشية نشست هيئت دولت، سه تن از سكانداران دستگاه هاي اقتصادي و اجتماعي جمهوري اسلامي – محمد ستاري فر رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي، محسن نوربخش رييس كل بانك مركزي و صفدر حسيني، وزير كار و امور اجتماعي- هدف مشخص اين طرح و محور هاي عمدة آن را با خبرنگاران در ميان گذاشتند. از هدف مشخص و آماري طرح آغاز كنيم : سال گذشته قرار بود بر پاية قانون برنامة پنجسالة سوم هفتصد و پنجاه هزار فرصت شغلي به وجود آيد، اما اين هدف تحقق نيافت و شمار فرصت هاي شغلي ايجاد شده، به گفتة مديران مورد نظر، از چهارصد هزار فراتر نرفت. آنگونه كه ديروز مطرح شد، هدف «طرح ضربتي»، آنست كه در سال جاري حدود 350 هزار فرصت شغلي بيش از سال گذشته به وجود آيد. در مجموع، براي ساده كردن مطلب، ميتوان گفت كه امسال، با «طرح ضربتي»، بايد حدود دو برابر سال گذشته فرصت شغلي ايجاد شود. و اما مكانيسم هاي عمدة طرح براي دستيابي به اين هدف : چنين پيدا است كه دولت خاتمي، در عرصة كار آفريني، عمدتا به كارگاه هاي كوچك و متوسط اميد بسته است كه نود و شش در صد از دو ميليون و دويست هزار كارگاه اقتصادي فعال در كشور را تشكيل مي دهند. به كارگاه هايي كه در اجراي «طرح ضربتي» مشاركت جويند ـ يعني فرصت شغلي به وجود آورند بي آنكه از شمار كاركنان خود بكاهند-، امتياز هايي تعلق ميگيرد از جمله : وام پنجسالة سه ميليون توماني با بهرة چهار در صد، معافيت از پرداخت حق بيمه و معافيت حقوق نيروي كار از پرداخت ماليات. امكان دستيابي «طرح ضربتي» به هدف هاي مورد نظر چقدر است؟ ترديدي نيست كه قدرت سياسي در همه كشور هاي جهان گاه مي تواند و بايد براي مقابله با شرايط اضطراري بازار كار به تصميم هاي فوق العاده متوسل شود، به شرط آنكه اصل قضيه فراموش نشود و آن انجام اصلاحات پردامنه و دائمي براي برداشتن موانع از سر راه كار ‌آفريني است. بيكاري در ايران محصول عوامل در هم سياسي، اقتصادي، اجتماعي، حقوقي، ديپلماتيك و غيره است و مهار آن با طرح هاي ضربتي امكان پذير نيست. از سوي ديگر فضاي سياسي كنوني ايران براي ارائه و اجراي يك «طرح ضربتي» از سوي دولت، آنهم در عرصة حياتي كار سخت نامناسب است. و سر انجام نكته اي كه ديروز، هنگام معرفي «طرح ضربتي»، از ديد ناظران پنهان نماند : طهماسب مظاهري، وزير امور اقتصادي و دارايي جمهوري اسلامي، كه قاعدتا متولي اصلي در امر مبارزه با بيكاري است، در اين معرفي شركت نكرد. آيا غيبت او معناي ويژه‌اي داشت؟

سه تن از مديران بلند پاية بخش هاي اقتصادي و اجتماعي ايران چهارشنبه هيجدهم ارديبهشت ماه محتواي «طرح ضربتي» دولت محمد خاتمي را براي مبارزه با بيكاري تشريح كردند. براي مطالعه متن كامل گزارش راديوآزادي در باره محورهاي اصلي اين طرح دگمه متن فارسي را كليك بزنيد.

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG