لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷ تهران ۰۳:۱۱

چشم انداز امضاي قرارداد با جمهوري اسلامي براي همكاري هاي بازرگاني ميان اتحاديه اروپا و ايران


فريدون خاوند (گزارش اقتصادي روز) محافل اقتصادي و سياسي تهران به نشست فرداي شوراي وزيران اتحادية اروپا چشم دوخته اند كه در دستور كار آن، صدور مجوز در زمينة آغاز گفتگو هاي رسمي بر سر امضاي يك موافقتنامة دو جانبة بازرگاني و همكاري با ايران جاي دارد. روزنامة «ايران» چاپ تهران از پيدايش افق هاي تازه در مناسبات اقتصادي-ديپلماتيك تهران سخن ميگويد و همتاي اصلاح طلب آن «نوروز»، صدور احتمالي مجوز از سوي شوراي وزيران اتحادية اروپا را يك پيروزي ارزشمند اقتصادي و ديپلماتيك براي كشور ميداند. سخن بر سر چيست؟ اتحادية اروپا مركب از پانزده كشور صنعتي، كه بزرگ ترين قدرت تجاري جهان است، با بسياري از مناطق و كشور ها قرار داد هاي دراز مدت بازرگاني و همكاري امضا كرده است، از جمله در همسايگي ايران با تركيه، با پاكستان و نيز با شوراي همكاري خليج فارس. اينگونه قرار داد ها در بر دارندة امتياز هاي متقابل در عرصه هاي گمركي، مالي يا سرمايه گذاري است. ايران در زمرة كشور هايي است كه به دلايل گوناگون نتوانسته اند از يك چارچوب دايمي حقوقي در روابط اقتصادي با اروپا برخوردار شوند. ديپلماسي جمهوري اسلامي، كه نمي تواند يا نمي خواهد تنش هاي تهران و واشينگتن را كاهش دهد، انعقاد قرار داد بازرگاني و همكاري با اروپا را يكي از محور هاي استراتژيك خود تلقي ميكند. اتحادية اروپا بزرگترين شريك اقتصادي ايران است با بيش از دوازده ميليارد دلار مبادله ميان دو طرف و اگر روابط آنها نهادينه شود، فضاي مناسب تري براي صادرات ايران به اروپا و جذب سرمايه گذاري از كشور هاي عضو اتحاديه فراهم ميآيد و گام مهمي برداشته ميشود در راه عادي شدن جايگاه ايران در جامعة اقتصادي بين المللي. ولي آنچه براي ايران اهميت بيشتري دارد، پيآمد هاي سياسي انعقاد چنين قرار‌دادي است. كميسيون اتحادية اروپا، كه بازوي اجرايي اين مجموعة نيرومند اقتصادي است، با آغاز مذاكره با ايران بر سر انعقاد قرار داد بازرگاني و همكاري موافق است و در ماه نوامبر گذشته پيشنهادي را در همين زمينه به شوراي وزيران، كه نهاد قانونگذاري اتحادية اروپا به شمار ميرود، تسليم كرد. به بيان ديگر آغاز گفتگو با ايران منوط به تصويب پيشنهاد كميسيون در شوراي اتحاديه يا صدور مجوز از سوي اين نهاد است و اين يكي از نكات دستور كار نشست وزيران خارجة پانزده كشور اروپايي است كه فردا در بروكسل آغاز ميشود. نكتة مهم آنكه در پيشنهاد كميسيون اروپا، پيشبرد گفتگو با ايران منوط به پيدايش يك سلسله دگرگوني در سياست هاي داخلي و خارجي جمهوري اسلامي است، به ويژه از راه انجام اصلاحات در عرصه هاي اقتصادي و سياسي. نشست فرداي بروكسل در شرايطي آغاز ميشود كه قطار اصلاحات درون جمهوري اسلامي در رويارويي با موانع گوناگون از نفس افتاده و حتي سخن از استعفاي احتمالي رييس جمهوري و نمايندگان اصلاح طلب مجلس در ميان است.

وزراي امورخارجه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا روز دوشنبه براي مذاكره در باره امضاي قرارداد با جمهوري اسلامي براي همكاري هاي بازرگاني و اقتصادي ميان اروپا و ايران جلسه تشكيل خواهند داد. براي مطالعه متن كامل گزارش راديوآزادي در باره چشم انداز اين همكاري ها، دگمه متن فارسي را كليك بزنيد.

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG