لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ تهران ۰۱:۴۲

دستاورد خاتمي در سالگرد دوم خرداد: تنگناي اقتصادي، نقض حقوق بشر، تعطيلي مطبوعات و جنبش دانشجوئي و مشكل حاكميت دوگانه


مهدي خلجي، مصاحبه با چهار ناظر كارشناس ايران در داخل و خارج كشور

با انتخاب محمد خاتمي به رياست جمهوري در دوم خرداد 76 اكثريت راي دهندگان به سياست هاي جمهوري اسلامي تا آن زمان راي منفي دادند. خاتمي در دوره دوم رياست جمهوري خود نيز به سبب تاكيد بر دمكراسي و تنش زدائي در سياست خارجي راي بيشتر شركت كنندگان در انتخابات را بدست آورد. اكنون پس از گذشت 5 سال از به قدرت رسيدن اصلاح طلبان، بسياري از حاميان اصلي آن به منتقدان برنامه هاي دولتي خاتمي پيوسته اند. آرايش سياسي نيروها در آستانه تغيير و تحول قرار گرفته است و بعضي گرايش ها از ضرورت عبور از خاتمي سخن مي گويند و راديكاليسم را راه خارج ساختن اصلاحات از بن بست مي دانند. موسي غني نژاد، استاد اقتصاد دانشگاه در تهران باوردارد كه پيشبرد دمكراسي و حكومت قانون بدون يك برنامه اقتصادي هماهنگ و سازگار با آن امكان نداشت و دولت خاتمي در دوره نخست به قلمرو اقتصاد بي اعتنائي كرد و تنها در يك سال اخير است كه چاره انديشي هائي شده است: از جمله يكسان سازي نرخ ارز^ اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم و مجوز دادن به فعاليت بانك هاي خصوصي. ولي تاخير در اجراي اين تصميم ها به ساختار اقتصادي كشور ضرر زده است. عبدالكريم لاهيجي رئيس انجمن دفاع از حقوق بشر در ايران مي گويد در دوران اصلاحات روند نقض حقوق بشر درايران سرعت گرفت و مواردي از پايمال شدن قانون ديده مي شود كه قبلا كمتر ديده مي شد. مهدي شمشيريان در مصاحبه با راديوآزادي مي گويد دولت اصلاح طلب خاتمي نتوانست از حقوق بيش از 60 روزنامه و مجله هوادار خود كه به محاق تعطيل افتادند دفاع كنند و در نتيجه پس از آن تنها روزنامه هاي متكي به پشتيباني قدرت حاكم امكان انتشار يافتند وروزنامه هاي مستقل در ايران با مشكلات عمده دست و پنجه نرم مي كنند. علي مهري، از فعالان دانشجوئي و روزنامه نگار در تهران مي گويد در سال هاي اخير جنبش دانشجوئي زير سايه اصلاحات رنگ باخته است. جمشيد اسدي، تحليلگر سياسي مقيم پاريس، در مصاحبه با راديوآزادي مي گويد يكي از دستاوردهاي اصلاحات ترك انداختن در سقف حاكميت بود و مشروعيت دادن به دمكراسي كه جا را براي حكومت غيردمكراتيك پيش از آن تنگ كرد. وي مي افزايد جنبش اصلاحات براي از ميان بردن حاكميت دوگانه اي كه بعد از انتخاب خاتمي به حاكميت انتصابي در ايران تحميل كرد، استراتژي مشخصي ارائه نكرده است.

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG