لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷ تهران ۱۱:۵۲

طرح جلب سرمايه خارجي و واكنش هاي خارجي به آن


فريدون خاوند (گزارش اقتصادي روز) ماراتن تصويب طرح جلب و حمايت سرماية خارجي به پايان خود نزديك ميشود، اما متني كه به احتمال فراوان در آيندة نزديك به زراد خانة قوانين اقتصادي ايران افزوده خواهد شد، با آنچه در ابتداي راه قرار بود فراهم آيد، شباهت چنداني نخواهد داشت. ميدانيم كه اين طرح پس از ماه ها رفت و آمد ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و كشمكش ميان آن دو، سر انجام به داوري مجمع تشخيص مصلحت نظام سپرده شد و در درون همين نهاد است كه مواد آن، به گونه اي كدخدامنشانه، يكي پس از ديگري تصويب ميشود. به گزارش منابع خبري جمهوري اسلامي، يكي ديگر از بند هاي حساس طرح جلب و حمايت سرماية خارج ديروز شنبه به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد و بر پاية آن، اگر قوانين مصوب مجلس يا مصوبات دولت در فعاليت هاي يك شركت خارجي، كه اجازة سرمايه‌كذاري در ايران را دريافت داشته، وقفه‌اي به وجود آورند، زيان حاصل از اين وقفه از سوي دولت ايران جبران خواهد شد. هدف از تصويب اين بند، در چهارچوب فلسفة كلي ناظر بر طرح مورد نظر، فراهم آوردن جو مساعد حقوقي براي سرمايه‌گذاري هاي خارجي در ايران است. طرح براي دستيابي به همين هدف در مجلس ششم به تصويب رسيد، ولي روبرو شدن آن با مخالفت هاي شوراي نگهبان و فرو غلطيدن آن در هزاردالان كشمكش هاي جناحي و نهادي، هدف اصلي را به خاطره‌اي دور دست بدل كرده است. بعيد به نظر مي رسد كه تبديل نهايي طرح به قانون بتواند در رفتار سرمايه‌گذاران خارجي نسبت به ايران دگرگوني مهمي به وجود آورد، دستكم به دو دليل : - دليل نخست آنكه چگونگي تصويب طرح، و محتواي موادي كه تا امروز به تصويب رسيده، در مجموع براي سرمايه ‌گذاران خارجي چندان جذاب نيست. اينان به متني نياز دارند ساده و شفاف كه حاصل تصميم‌گيري قاطع مراجع قانوني باشد. متني كه تاكنون در جمهوري اسلامي به دست آمده، از پيچ و خم هاي بسيار گذشته و در شكل نهايي دستپخت نهادي است كه درك ماهيت حقوقي، تركيب و درجة مشروعيت آن براي سرمايه‌گذاران خارجي اگر غير ممكن نباشد، دستكم بسيار دشوار است. خبرگزاري «رويتر» در گزارش ديروز خود از تهران بر پيچيدگي مصوبات مجمع در زمينة جلب سرماية خارجي از سوي ايران تأكيد مي كند و به نقل از يك اقتصاددان ايراني مي نويسد كه اين متن بر آشفتگي وضعيت از ديدگاه سرمايه‌گذاران خارجي مي افزايد. - و اما دليل دوم، نا مساعد بودن جو سياسي داخلي و وجود تنش در روابط بين المللي ايران است. حتي اگر در عرصة پذيرش سرمايه هاي خارجي بهترين متن حقوقي نيز براي ايران فراهم آيد. نا روشن بودن سرنوشت نبرد قدرت در تهران، و منزوي ماندن جمهوري اسلامي در جامعة بين المللي، همجنان راه را بر ورود سرمايه و تكنولوژي خارجي به كشور مي بندد.

مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوري اسلامي ايران ديروز شنبه در نشست فوق‌العادة خود بند هاي ديگري از طرح جلب و حمايت سرماية خارجي را تصويب كرد. براساس اين طرح، اگر قوانين مصوب مجلس يا مصوبات دولت در فعاليت هاي يك شركت خارجي، كه اجازة سرمايه‌كذاري در ايران را دريافت داشته، وقفه‌اي به وجود آورند، زيان حاصل از اين وقفه از سوي دولت ايران جبران خواهد شد. تصويب طرح جلب سرمايه گذاري خارجي به سبب پيچيده و پرابهام بودن و همچنين ناشناخته بودن مرجع تصويب آن براي سرمايه گذاران خارجي نمي تواند تاثير جنداني در افزايش سرمايه گذاري خارجي در ايران داشته باشد. براي مطالعه متن كامل گزارش راديو آزادي، در باره به وضعيت اين طرح در مرحلة كنوني و واكنش محافل خارجي در قبال آن، دگمه متن فارسي را كليك بزنيد.

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG