لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ تهران ۱۸:۲۰

گشايش نخستين بازار بورس منطقه اي ايران در مشهد


فريدون خاوند (گزارش اقتصادي روز) دكتر فريدون خاوند (راديوآزادي): بورس اوراق بهادار تهران ديگر تنها قطب بازار سرماية ايران نيست. ديروز سه شنبه نخستين بازار بورس منطقه‌اي ايران در مشهد گشايش يافت و قرار است در آيندة نزديك چهار بورس منطقه‌اي ديگر در تبريز، شيراز، اصفهان و اهواز ايجاد شود. هدف از پايه‌ريزي بورس هاي منطقه‌اي، گسترش بخشيدن به بازار سرمايه در ايران، كشاندن هر چه بيشتر پس انداز كنندگان به اين بازار و فراهم آوردن امكانات تازة مالي براي بنگاه هاي اقتصادي است. احمد مير مطهري، دبير كل بورس اوراق بهادار تهران ديروز در حاشية گشايش بازار بورس مشهد گفت كه هم اكنون سه ميليون نفر در ايران سهامدار بازار بورس هستند. به گفتة او نرخ بازده در اين بازار طي سه سال گذشته 43 در صد بوده است. نرخ بازدة بازار بورس ايران، آنگونه كه از سوي احمد ميرمطهري اعلام شده، در سطحي بسيار بالاتر از آنچيزي است كه در بازار هاي بورس كشور هاي پيشرفته تحقق يافته كه طي دو سال گذشته با افت چشمگير شاخص كل سهام روبرو شده‌اند و هنوز كمر راست نكرده‌اند. از شگفتي هاي اقتصاد ايران رونق نسبي بازار بورس تهران است به رغم تداوم ركود اقتصادي و تنش هاي شديدي كه در سياست داخلي و روابط خارجي آن وجود دارد. كافي است به رشد شاخص كل سهام در بازار بورس تهران نگاهي بيندازيم : 43 در صد در 1378، 35 دي صد در 1379، 26 در صد در 1380 و در هشتاد روز آغاز سال جاري نيز (تا سه شنبه 21 خرداد) همين شاخص از 3758 واحد به 4266 واحد افزايش يافت. اوجگيري اين شاخص با تثبيت بهاي ارز در سه سال گذشته، كه عمدتا به بركت در آمد هاي ارزي حاصل از رونق بازار نفت به دست آمده، بي ارتباط نيست، زيرا بخشي از منابع مالي كه به دلالي در بازار ارز اختصاص داشت، به بازار سهام روي آورده‌اند. بر پاية گزارش هاي تأييد نشده، بخشي از صاحبان منابع مالي ناشي از قاچاق كالا نيز به خريد و فروش سهام روي آورده‌اند و يا، به بيان ديگر، از بورس براي پولشويي استفاده كرده‌اند. به هر حال بالا بودن نرخ بازدهي در بورس تهران، كه طبعا عاملي مقطعي است، براي توسعه بخشيدن به بازار سرماية ايران كافي نيست. اين بازار، كه بورس اوراق بهادار تهران ستون اصلي آن به شمار ميرود، به رغم چهل سال سابقه، هنوز در ابتداي راه خويش است. نقش اصلي بازار سرمايه تأمين مالي سرمايه گذاري ها است از راه اطمينان بخشيدن به پس‌انداز كنندگان و جلب آنها. توسعة اين بازار در ايران با موانع گوناگون روبرو است از جمله نبود شفافيت و نارسا بودن قوانين. قانون بورس اوراق بهادار تهران سي و شش سال پيش به تصويب رسيده و با نياز هاي امروزي سخت بيگانه است. تسلط دولت بر اركان بورس تهران، بيماري هاي ساختاري اقتصاد ايران به ويژه بسته بودن آن و سر انجام تنش هاي دراز مدت سياسي موانع عمدة ديگري هستند بر سر جان گرفتن بازار سرمايه در ايران.

نخستين بازار بورس منطقه‌اي ايران ديروز (سه شنبه) در مشهد گشايش يافت. به گفتة مقام هاي اقتصادي جمهوري اسلامي، قرار است تا پايان سال جاري چهار بورس منطقه‌اي ديگر نيز به بهره‌برداري برسد. هدف از پايه‌ريزي بورس هاي منطقه‌اي، گسترش بخشيدن به بازار سرمايه در ايران، كشاندن هر چه بيشتر پس انداز كنندگان به اين بازار و فراهم آوردن امكانات تازة مالي براي بنگاه هاي اقتصادي است. توسعة اين بازار در ايران با موانع گوناگون روبرو است از جمله نبود شفافيت و نارسا بودن قوانين. تسلط دولت بر اركان بورس تهران، بيماري هاي ساختاري اقتصاد ايران به ويژه بسته بودن آن و سر انجام تنش هاي دراز مدت سياسي موانع عمدة ديگري هستند بر سر جان گرفتن بازار سرمايه در ايران.

در همین زمینه

زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG