لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷ تهران ۰۳:۳۹

تاثير كاهش ارزش برابر دلار در برابر يورو بر اقتصاد ايران


فريدون خاوند (گزارش اقتصادي روز) دكتر فريدون خاوند (راديوآزادي): افزايش چشمگير نرخ برابري يورو در برابر دلار آمريكا طي چند ماه گذشته بر آرايش صحنه هاي پولي و بازرگاني جهان به شدت تأثير گذاشته و پرسش هاي تازه‌اي را در بارة چگونگي تحول اقتصاد بين‌المللي در آيندة نزديك مطرح كرده است. ضعف دلار پيش از آنكه حاصل قدرت گرفتن يورو باشد، از ترديد هايي سرچشمه ميگيرد كه بر اقتصاد آمريكا سنگيني ميكند : كسري نجومي حساب هاي جاري اين كشور، نامشخص بودن چشم انداز رونق اقتصادي دوبارة آن، تكان هاي بسيار شديد بازار هاي بورسي اش، همه و همه طبعا بر ارزش اسكناس سبز ايالات متحده تأثير ميگذارد، تا جايي كه يورو، جوان ترين بازيگر صحنة پولي بين‌المللي، به سرعت ارزش خود را نسبت به دلار بالا برد و اكنون، با فاصلة بسيار كم، پشت سر آن حركت ميكند. رقابت ميان دو پول مقتدر بين‌المللي، و پيآمد هاي آن براي ايران، يگي از مهم ترين مسايل مورد علاقة محافل اقتصادي تهران است. در روز هاي اخير ارزش هر يورو در بازار ارز تهران به هفتصد و نود تومان رسيده، تنها ده تومان كمتر از دلار. ياد آوري ميكنيم كه در آمد ايران از محل نفت عمدتا به دلار دريافت ميشود، حال آنكه بخش مهمي از خريد هاي اين كشور در بازار اروپا انجام ميگيرد. در اين شرايط هر اندازه ارزش دلار در برابر يورو كاهش يابد، به همان اندازه از قدرت خريد ايران در اتحادية پولي اروپا كم ميشود. ولي در وراي پيآمد هاي صرفا بازرگاني اين رويداد پولي، محافل اقتصادي تهران به چگونگي مديريت دارايي هاي ارزي كشور علاقه نشان ميدهند. روزنامة «نوروز» چاپ تهران در يادداشت اقتصادي امروز خود به تأثير نوسان هاي پولي اخير بر ذخاير ارزي ايران مي پردازد كه حجم آنها، بر پاية آخرين آمار بانك تسويه حساب بين‌المللي، به چهارده ميليارد دلار ميرسد. بلافاصله پس از زايش يورو در ژانوية 1999، مقام هاي پولي جمهوري اسلامي گفتند كه با پيدايش اين پول تازه، ايران ديگر مجبور نيست بخش عمدة ذخاير ارزي خود را به دلار نگهدارد. بعد ها، با توجه به فرسايش يورو و اقتدار اوجگيرندة دلار، محافظه كاري غالب آمد و تركيب سبد ذخاير ارزي ايران به سود تسلط قاطع دلار بر ساير ارز ها دست نخورده باقي ماند. امروز، همزمان با به حركت در آمدن نوسانات شديد پولي، بانك هاي مركزي در همة جهان، از جمله ايران، از لحاظ ادارة ذخاير ارزي‌شان با داوري هاي دشوار روبرو هستند، داوري ميان سناريوي مبتني بر زوال دراز مدت دلار و سناريوي ديگري كه اين زوال را پديده‌اي زود گذر به حساب ميآورد. ولي در بازار ارز نيز همانند بازار سهام، بهترين راه در امان ماندن از تكان هاي شديد، متنوع كردن موجودي سبد دارايي ها است.

محافل اقتصادي تهران مي گويند كه افزايش ارزش برابري يورو در برابر دلار آمريكا، بر شاخص هاي عمدة اقتصاد كلان ايران از جمله نرخ رشد و نرخ تورم تأثير مي گذارد. همان محافل بر چگونگي مديريت ذخاير ارزي كشور براي مقابله با ضعف دلار تأكيد مي كنند.

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG