لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷ تهران ۱۹:۳۴

جايگاه كشاورزي در ايران و منطقه زير پوشش سازمان همكاري هاي منطقه اي (اكو)


فريدون خاوند (گزارش اقتصادي روز) دكتر فريدون خاوند (راديوآزادي): «سازمان همكاري هاي اقتصادي» ( اكو) در ميان مجموعه هاي همگرايي منطقه‌اي چندان شناخته شده نيست و اكثر مردماني كه در محدودة آن زندگي مي كنند به احتمال قريب به يقين حتي نامش را نشنيده‌اند. با اينهمه، هفده سال است كه «اكو» وجود دارد، نخست با شركت ايران و پاكستان و تركيه و بعد ها هفت عضو تازه، مركب از شش جمهوري مسلمان بر آمده از شوروي سابق و نيز افغانستان. در مجموع «اكو» جمعيتي حدود سيصد ميليون نفر را در سرزميني تقريبا مشابه با قلمروي امپراتوري سلجوقي در بر ميگيرد. اين سازمان تاكنون در انجام مأموريت هاي خويش، به ويژه پيشبرد همكاري اقتصادي ميان اعضا، سخت ناكام مانده است. آيا تحولات سياسي منطقه مي تواند تكاني در آن به وجود آورد؟ نشست امروز اسلام آباد، نخستين گرد همآيي وزيران كشاورزي «اكو» است كه دستور كار آنرا، سه شنبه و چهارشنبه، كارشناسان ارشد كشور هاي عضو سازمان فراهم آورده‌اند. هفتاد در صد جمعيت اين كشور ها با كشاورزي و دامپروري ارتباط مستقيم دارند و در اين شرايط، اگر پاي همكاري اقتصادي منطقه‌اي در ميان باشد، كشاورزي طبعا در صدر اولويت ها قرار خواهد گرفت. بخش بسيار گسترده‌اي از منطقة زير پوشش اين سازمان در آسياي مركزي، افغانستان و ايران با كمبود شديد آب روبرو است و تقسيم اين مادة حياتي مي تواند در آيندة نه چندان دور به يكي از خطرناك ترين عوامل بحران زاي منطقه بدل شود. يكي ديگر از مهم ترين هدف هاي نشست اسلام آباد رويارويي با نا امني غذايي است كه برخي از مناطق روستايي كشور هاي عضو «اكو» را در بر گرفته و به ويژه در افغانستان، به خطر عمده بدل شده است. حسين انوري وزير كشاورزي افغانستان در گفتگويي با خبرگزاري جمهوري اسلامي مي گويد كه بازسازي كشاورزي در كشورش به بيش از پنج ميليارد دلار سرمايه‌گذاري نياز دارد. قدرت ها و سازمان هاي بين‌المللي براي كمك به افغانستان وعده ها داده‌اند، ولي به گفته او هيچيك از اين وعده ها تا كنون تحقق نيافته است. كشاورزي ايران نيز با بحران دست بگريبان است و اگر در آمد هاي نفتي و واردات محصولات دامي و زراعتي نمي بود، نا امني غذايي در اين كشور مي توانست ابعاد بسيار گسترده تري داشته باشد. كشاورزي ايران 24 در صد جمعيت فعال و حدود 25 در صد توليد ناخالص داخلي را در بر ميگيرد، اما تنها چهار در صد سرمايه گذاري هاي كشور را جذب مي كند. بر اساس پاره‌اي ارزيابي ها، سرمايه‌گذاري سرانه در بخش كشاورزي ايران طي سال هاي پس از انقلاب پنجاه در صد سقوط كرده است. عيسي كلانتري، وزير سابق كشاورزي ايران ديروز چهار شنبه كشاورزي اين كشور را يكي از واپس مانده ترين كشاورزي هاي جهان توصيف كرد

به مناسبت برگزاري نشست وزراي كشاورزي كشورهاي عضو سازمان همكاري هاي منطقه اي (اكو) در اسلام آباد، راديوآزادي در گزارشي به بررسي جايگاه كشاورزي در اقتصاد ايران و كشورهاي ديگر عضو اكو مي پردازد. كشاورزي ايران 24 در صد جمعيت فعال و حدود 25 در صد توليد ناخالص داخلي را در بر مي گيرد، اما تنها چهار در صد سرمايه گذاري هاي كشور را جذب مي كند. سرمايه‌گذاري سرانه در بخش كشاورزي ايران طي سال هاي پس از انقلاب پنجاه در صد سقوط كرده است. عيسي كلانتري، وزير سابق كشاورزي ايران ديروز چهار شنبه كشاورزي اين كشور را يكي از واپس مانده ترين كشاورزي هاي جهان توصيف كرد

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG