لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷ تهران ۰۹:۰۳

بررسي پيامد عرضه اوراق قرضه ارزي ايران در بازارهاي جهاني


دكتر فريدون خاوند (گزارش اقتصادي روز) دكتر فريدون خاوند (راديوآزادي): نخستين دور فروش اوراق قرضة ارزي ايران در بازار هاي مالي بين‌المللي به پايان رسيد و گزارش هاي غير رسمي در محافل تهران نشان ميدهند كه بانك مركزي جمهوري اسلامي از هم اكنون دور دوم انتشار اين اوراق را تدارك مي بيند. منابع ايراني و بين‌المللي دور نخست را موفقيت آميز ارزيابي ميكنند، حتي فراتر از آنچه مقام هاي بانك مركزي جمهوري اسلامي انتظار داشتند. قرار بود ايران، براي نخستين بار پس از انقلاب 1357، با همكاري دو بانك اروپايي بي ان پي – پاري با و كامرز بانك معادل پانصد ميليون يورو اوراق قرضه منتشر كند. در عمل فروش اوراق قرضة ايران در خاورميانه، اروپا و آسيا به 625 ميليون يورو رسيد و حدود هشتاد موسسة پولي و بانكي و بيمه‌اي آنها را خريداري كردند. نرخ سود اوراق قرضة ايران 8.75 در صد و مدت آنها پنج سال است. موفقيت ايران در فروش اوراق قرضة ارزي‌اش، به گفتة شماري از منابع غير رسمي، مقام هاي بانك مركزي جمهوري اسلامي را بر آن داشته تا همين تجربه را تكرار كنند. با اينهمه در محافل اقتصادي تهران، انتشار اين اوراق پرسش هاي انتقاد آميزي را بر ميانگيزد : پرسش نخست : وضعيت ارزي ايران، به بركت تداوم رونق نسبي در بازار نفت، توسل به اوراق قرضة ارزي را توجيه نميكند. چرا جمهوري اسلامي بايد با انتشار اوراق قرضة ارزي بار تعهدات مالي بين‌المللي كشور را سنگين كند، حال آنكه دستكم به گفتة منابع رسمي‌اش، هفده ميليارد دلار ذخيرة ارزي دارد؟ پرسش دوم : اوراق قرضة ارزي زماني قابل قبولند كه در انجام طرح هاي مشخص به كار گرفته شوند و باز پرداخت اصل و فرع آنها نيز از محل بازده حاصل از همين طرح ها عملي شود نه از منابع ارزي دولتي. آيا اوراق قرضة ارزي ايران با در نظر گرفتن همين ملاحظات انتشار يافته‌اند؟ پرسش سوم : آيا در فروش اوراق قرضه به «يورو»، نوسان هاي پولي بين‌المللي در نظر گرفته شده اند؟ به زبان ساده اگر پول واحد اروپا طي سال هاي آتي موقعيت خود را در برابر دلار مستحكم تر كند، آيا باز پرداخت اوراق قرضه تا پنج سال ديگر هزينة سنگيني را بر ايران تحميل نخواهد كرد؟ بر اين پرسش ها، انتقاد كساني را نيز بايد افزود كه اصولا معتقدند تضمين پرداخت سود اوراق قرضه توسط دولت ايران، با موازين بانكداري اسلامي نمي خواند. در پاسخ اين انتقاد ها، سخنگويان بانك مركزي جمهوري اسلامي بر ابعاد سياسي انتشار اوراق قرضه ارزي تأكيد مي كنند. از ديدگاه همان سخنگويان، با توجه به موقعيت دشوار ايران در صحنه بين‌المللي، نفس دستيابي اين كشور به بازار مالي بين‌المللي به خودي خود از اهميتي استراتژيك برخوردار است.

درپي موفقيت ايران در فروش اوراق قرضه ارزي در بازارهاي بين المللي، بانك مركزي جمهوري اسلامي دومين دور انتشار اين اوراق را تدارك مي بيند. در محافل تهران بحث بر سر سود و زيان حاصل از انتشار اوراق قرضه ارزي بالا گرفته است. بعضي از منتقدان مي گويند در صورت تداوم روند بالارفتن ارزش يورو در برابر دلار طي 5 سال آينده، بازپرداخت بدهي ناشي از انتشار اوراق قرضه ارزي به يورو هزينه هنگفتي بر اقتصاد ايران تحميل خواهد كرد.

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG