لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
شنبه ۳ مهر ۱۴۰۰ تهران ۱۵:۴۱

گزارش روزانه اينترنت: پايگاه اينترتي ايرانيان خردگرا (كافر دات كام)


بهنام ناطقى (نيويورک)

بهنام ناطقي (راديوآزادي): وز در گزارش اينترنت، نگاهي به سايت باهماد ايرانيان خردگرا، مجموعه مقالاتي در باره اعتقادات ديني، خرافه پرستي و واپس گرائي فکري، اما قبل از آن، يک مطلب کوتاه هر چند سايت هاي خبري که جناح اصلاح طلب به روي اينترنت راه اندازي کرده بودند، نظير سايت امروز دات اورگ و رويداد ظاهرا از فعاليت خود کاسته اند، اما هجوم تازه اي آغاز شده است به روي اينترنت توسط سايت هاي خبري که بدون اينکه از وابستگي جناحي خود در جائي ذکري به ميان آورده باشند، به انتشار مطالب جناح محافظه کار مي پردازند. علاوه بر سايت دريچه که چند هفته پيش معرفي شد، سايت تازه ديگري شروع به کار کرده است به نام يه خبرwww.yehkhabar.com، که مانند سايت دريچه در آن نشاني از اسم و رسم گردانندگان ديده نمي شود. از جمله مطالب اين سايت، متن کامل گزارشي است با امضاي جامعه مدرسين حوزه علميه قم در توجيه حصر آيت الله منتظري، که اتفاقا عينا در سايت دريچه هم گذاشته شده. ظاهرا، هجوم سايت هائي که تحت عنوان جوانان راه اندازي شده است هم بخشي از همين جريان است، مثل سايت نوين که خود را عامل خبررساني براي جوانان معرفي مي کند وسايت خبرگزاري جوانان ايران، که آنهم هدف خود را خبررساني براي جوانان معرفي مي کند ولي از شکل و شمايل اين سايت ها پيداست که اکثريت جوانان ترجيح مي دهند در جاهاي ديگر اينترنت دنبال خبر و مطلب بگردند. به سايت ايرانيان خردگرا، که براي خردگرايان، روشنگرايان، دگرانديشان، ندانم گرايان و ملحدين منتشر مي شود، از طريق آدرس کافر دات کام http://kaafar.com مي توان دسترسي پيدا کرد. اين سايت که مجموعه اي مقالات و اظهارنظرها در باره تقابل عقل و دين، در مقدمه اي که براي معرفي کار خود نوشته است، يادآور مي شود که: کشتار دگرانديشان به جرم کفروالحاد يک الگوي هميشگي را درتاريخ ايران تشکيل داده است. پس از برشمردن آنچه در ايران بر سر دگراندشان، از خيام و منصور حلاج گرفته تا احمدکسروي، آمد، سايت ايرانيان خردگرا مي نويسد: «وامروز ما در کجاي زمين ايستاده ايم؟ کسروي جاي خودرابه امثال دوم خرداديي هايي داده است که ظاهرا دم ازحقوق اساسي بشر وجامعه ي مدني مي زنند ولي عملا هرگزاز چهاچوب فقه شيعه ي جعفري فراتر نمي روند تا چه رسد به اصول شريعت اسلامي.» سایت خردگرایان می نویسد: «درجامعه ي امروز ايران همه از آزاديهاي مدني سخن مي گويند، ليکن جنبش حقوق مدني تنها دريک چهارچوب مذهبي فعاليت دارد و به سختي مي تواند حتي نهاد ولايت فقيه را زير سئوال ببرد تا چه رسد به ديدگاه هاي تخديرگرايانه اسلامي. نويسندگان، هنرمندان، روزنامه نگاران و مترجمين ايراني با مايه گذاشتن از جانشان به انجام کارهاي ارزنده اي توفيق يافته اند که در کل تاريخ ايران کم سابقه بوده است. ليکن جباريت حاکم اجازه نداده است که آنان چه از جنبه معرفت شناسي و چه از لحاظ شيوه تحقيق بتوانند از چهارچوب هاي تعيين شده مذهبي فراتر روند.» سايت خردگرايان ايران در ادامه توجيه انگيزه پيدائي خود مي نويسد: ««اين واقعيت هاي تلخ به اين معني نيست که درجوامع درون و برون مرزي ايراني نيروهاي روشنگر با ديدگاه هاي منسجم و پي گير الحادي کم داريم. رهروان اين راه پرپيچ و خم گامهاي ارزنده اي در اين راستا بر داشته اند. ليکن همه ي اين خدمات ارزنده بصورت پراکنده و بدون پيوند زنده با يکديگر صورت پذيرفته است.» سايت اينترنتي خردگرايان ايران، ادامه مي دهد: «افسوس که ايرانيان برون مرزي، عليرغم جوآزادي که درآن زندگي مي کنند، تا به امروز نتوانسته اند ضمن کاربرد يک وسيله ارتباط جمعي نيرومند، پوسيدگي بنياد فکري و مرامي رژيم اسلامي ايران را در محک نقد و سنجش قرار دهند.» سايت خردگرايان ايران، که خود را «باهماد ايرانيان دگرانديش» معرفي مي کند، ادامه مي دهد: «اين کمبودها، ضرورت تحول بخشيدن به يک جنبش فکري مترقي، مستقل و روشنگرايانه رادر دستورکار هر انسان تشنه ي بالندگي قرار مي دهد. برنامه هاي سياسي (سرنگوني، رفرم و غيره) مي توانند ادامه يابند. جنبش اجتماعي نيزبايد پيگيرانه به پيش رود. ليکن هيچکدام از اينها نبايد به قيمت فراموش کردن ايجاد يک زمينه ي مناسب براي برخورد انديشه ي آزاد انساني و تحول مستقل و غير جزم گرايانه ي آن تمام شود.» در بخش ديگري اعلام مي کند: «تنها شک فلسفي است که مي تواند ذهن را از انجماد برهاند و انسان را از بردگي فکري رهايي بخشد. پويائي اذهان، پويائي جنبش هاي اجتماعي را به ارمغان مي آورد و هردو اينها به کار درازمدت بدون انتظار نتيجه فوري نياز دارد. ما با آينده و آيندگان سخن ها داريم.» در صفحه خانه سايت ايرانيان خردگرا، زير ستون تازه ها، چند مقاله است از خانم نادره افشاري که در آنها با استناد به گفته هاي نقل شده از پيامبر اسلام و امامان و پيشوايان به تحليل برداشت اسلام از جايگاه زن مي پردازد و از نهج البلاغه حضرت علي، امام اول شيعيان نقل مي کند که «مردم! ايمانِ زنان ناتمام است، بهره‌ي آنان ناتمام، خرد ايشان ناتمام.... پس از زنانِ بد بپرهيزيد و خود را از نيكانشان واپاييد [مواظب خودتان باشيد] و تا در كار زشت طمع نكنند، در كار نيك [هم] از آنان اطاعت ننماييد!» غير از مقالات تازه، سايت خردگرايان همچنين مجموعه اي عرضه مي کند از متن کامل آثار خردگرايانه نويسندگان معبتر، از جمله کتاب هاي ناياب احمدکسروي در باره شيعه گري و صوفي گري و ساير گرايش هاي مذهبي، و کتاب 23 سال علي دشتي. در فصل مقالات آرشيو سايت، در تحليلي از افکار صادق هدايت درداستان توپ مرواري، نتيجه گيري مي کند که «هدايت دشمن خرافات و عقايد سنگ شده بود.» در مقاله ديگري، پايگاه اينترنتي ايرانيان خردگرا، از روشنفکر پيشگام ميرزا حبيب اصفهاني تجليل مي کند و پس از مقايسه بخش هائي از متن انگليسي کتاب جيمز موريه با متن فارسي ميرزا حبيب نتيجه گيري مي کند: «ميرزا جبيب اصفهاني بيچارگي و عقب افتاد گي جامعه ي ايران را نه تنها در وجود روحانيون شيعه ا بلکه در کلّ شريعت اسلامي وبه بيان دقيق تر در اعتقاد انسانها به جزم هاي ديني مي داند. به همين دليل است که او ريشه دار ترين و بي چون و چرا ترين جزم ها را با شلاق طنز فرو مي کوبد.» ... سايت باهماد ايرانيان خرد گرا، که از طريق آدرس کافردات کام kaafar.com مي توان به آن دسترسي پيدا کرد، در صفحه پيوندها يا لينک ها، سايت هاي خردگرايان به زبان هاي فرانسه و انگليسي را معرفي مي کند و زير دو عنوان نکته ها و شوخي ها به نقل مطالب کوتاه در باره اعتقادات ديني و خردگرائي مي پردازد. برخي از مقالات سايت باهماد خردگرايان ايران، کافر دات کام، يا از خوانندگان است يا در پاسخ به آنها. از جمله مقاله مفصلي دلايل عدم اعتقاد گردانندگان اين سايت به خدا را از ديدگاه هاي جامعه شناسي، فلسفي، روانشناسي، علمي بررسي شده است و در پايان آن نتيجه گيري کرده است که از ديدگاه خردگرايان ايران، اين خداوند نيست که انسان ها را آفريده است بلکه انسان ها هستند که خداوند را آفريده اند و خود را بنده مخلوق خود ساخته اند. به گفته منصور حلاج، مائيم و غير از ما کسي نيست در اوج و فراز و شيب و بالا در مقاله اي خواننده که اسم خود را ننوشته است، بعد از تائيد و ابراز همفکري با گردانندگان سايت خردگرايان ايران، مي نويسد: باخ عزيز، حقيقت اين است که شما و من و امثال ما حقيقتاً معجزه ايم. ما در اقليت مطلق هستيم، نمي دانم، شايد کمتر از يک دهم درصد جمعيت دنيا، و حتي کمتر. شما توجه کنيد که در جوامع غربي که آن همه افتضاحات را سر گاليله بدبخت و کپلر در آوردند، آن همه دانشمند را سوزاندند، و خير سرشان رنسانس را هم طي گذراندند و کشيش ها و خاخامهايشان را چپ و راست به دليل انحرافات جنسي مي گيرند، چقدر مذهب گسترش دارد؟ حالا شما فکر مي کنيد مي توانيد افکار پوسيده اي که آخوندها در مغز جوانان ما چپانده اند را کوچکترين تغييري بدهيد؟ خلاصه کلام اينکه، سايت شما را کساني مثل من مي خوانند و به به و چه چه مي کنند و بقيه جماعت اگر گذارشان تصادفاً به سايت شما افتاد، يا نماز وحشت مي خوانند يا يک ايميل دوصد فحش بارتان مي کنند. تازه، اگر خيلي زرنگ باشيد و از فرستادگان وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي در امان بمانيد، وگرنه شما هم به کسروي ها خواهيد پيوست.

در پايگاه اينترنتي ايرانيان خردگرا كه از طريق آدرس www.kaafar.com قابل دسترسي است، مطالبي در رد تئوري خلاقيت جهان توسط خداوند و همچنين نمونه هائي از انديشه الحادي آورده شده است، از جمله آثار احمد كسروي. هدف از اين پايگاه اينترنتي، مبارزه با خرافه پرستي اعلام شده است. اين سايت که مجموعه اي است از مقالات و اظهارنظرها در باره تقابل عقل و دين، يادآور مي شود که: کشتار دگرانديشان به جرم کفروالحاد يک الگوي هميشگي را درتاريخ ايران تشکيل داده است. همچنين، نگاهي به سايت هاي تازه اي بدون ذكر وابستگي، به درج مطالب مشابهي عليه اصلاح طلبان مي پردازند.

در همین زمینه

زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG