لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ تهران ۲۰:۵۲

پسته ايران در روياروئي با دشواري هاي بازار جهاني


فريدون خاوند (گزارش اقتصادي روز) دكتر فريدون خاوند (راديوآزادي): محافل اقتصادي جمهوري اسلامي اميدوارند كه وزارت بازرگاني آمريكا در آيندة نزديك تعرفة گمركي بسيار سنگيني را كه بر پستة ايران وضع كرده، به ميزان قابل توجهي كاهش دهد. روزنامة «حيات نو» چاپ تهران در شمارة امروز خود (سه شنبه نوزدهم شهريور ماه)، به نقل از يك كارشناس مي نويسد كه تعرفة واردات پستة ايران به آمريكا احتمالا نصف خواهد شد. هيچ گزارش رسمي در تهران يا واشينگتن هنوز در تأييد اين خوشبيني انتشار نيافته است. آمريكا حدود دو سال ونيم پيش با لغو محدود تحريم بازرگاني، ورود پستة ايران به خاك خود را، در كنار فرش و خاويار، مجاز اعلام كرد. اين مجوز اما دگرگوني محسوسي در وضعيت صادر كنندگان ايراني پسته به وجود نيآورد، به اين دليل ساده كه محصول آنها، در بازار آمريكا، با موانع تعرفه‌اي بسيار سنگين روبرو است، حدود سيصد و هفده در صد بهاي آن. توضيح آنكه در نيمة نخست دهة 1980 ميلادي، پسته كاران كاليفرنيا همتايان ايراني خود را متهم كردند كه در فروش محصول خود در آمريكا به دامپينگ متوسل ميشوند و يا، به عبارت ديگر، بهاي پستة آنها در آمريكا ارزان تر از بازار ايران است. زير فشار لابي پسته كاران كاليفرنيا، دولت آمريكا مجازات ضد دامپينگ را عليه پستة صادراتي ايران به اجرا گذاشت و تعرفة گمركي بر اين محصول را چنان افزايش داد كه راه ورود آن به بازار آمريكا عملا بسته شد. صادر كنندگان ايراني از دو سال پيش به اين سو تلاش هايي را براي پايين آوردن اين تعرفه آغاز كرده اند و اطمينان دارند كه كاهش آن تا پنجاه در صد راه را براي حضور موثر پستة ايران در بازار آمريكا باز خواهد كرد. ايالات متحده تنها بازاري نيست كه طي دو دهة گذشته از دست صادر كنندگان ايراني پسته بيرون رفته است. در يك مقالة تحقيقي كه ديروز (دوشنبه) در روزنامة« ايران» چاپ تهران انتشار يافت، دكتر اكبر كرباسيان استاد دانشگاه پس از بررسي دشواري هاي صادر كنندگان ايراني پسته در بازار آمريكا، به بازار پستة اروپا ميپردازد و عواملي، كه طي دو سه سال گذشته، آن را نيز از دست ايران خارج كردند. حساسيت شماري از كشور هاي عضو اتحادية اروپا به آلودگي پستة ايران به افلاتكسين، كه ماده‌اي است سمي و سرطان زا، موقعيت اين كالا را در اين بازار مهم به شدت متزلزل كرد. دكتر كرباسيان مي نويسد كه متوليان پسته در ايران به جاي آنكه كالاي خود را با نورم هاي بهداشتي اروپا منطبق كنند، فرياد برداشتند كه اروپاييان با سياسي كاري، عليه آنها تباني كرده‌اند. واكنشي اين چنين، بخش بزرگي از بازار اروپا را از دست پسته‌كاران ايران به در آورد و به رقيبان كاليفرنيايي آنها سپرد. بدين سان پستة ايران نيز، به سهم خود، قرباني اعتقاد ايرانيان به تئوري توطئه شد.

توليد كنندگان و صادر كنندگان پستة ايران اميد وارند واشنگتن، در آينده نزديك، تعرفة بسيار سنگيني را كه بر ورود محصول آنها به آمريكا وضع كرده، كاهش دهد. پسته كاران ايراني از چند سال پيش به اين سو بخش وسيعي از بازار هاي صادراتي خود را از دست داده اند. متوليان پسته در ايران به جاي آنكه كالاي خود را با نورم هاي بهداشتي اروپا منطبق كنند، فرياد برداشتند كه اروپاييان با سياسي كاري، عليه آنها تباني كرده‌اند. واكنشي اين چنين، بخش بزرگي از بازار اروپا را از دست پسته‌كاران ايران به در آورد و به رقيبان كاليفرنيايي آنها سپرد. بدين سان پسته ايران نيز، به سهم خود، قرباني اعتقاد ايرانيان به تئوري توطئه شد.

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG