لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ تهران ۱۹:۰۱

اطاق بازرگاني و صنايع و معادن، زير ذره بين قوه مقننه


فريدون خاوند (گزارش اقتصادي روز) دكتر فريدون خاوند (راديوآزادي): از سال ها پيش به اين سو، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي، كه به اختصار اتاق بازرگاني ناميده ميشود، يكي از بحث انگيز ترين نهاد هاي اقتصادي ايران است. بحث انگيز بودن اين نهاد نخست حاصل ابهامي است كه بر موقعيت حقوقي آن سنگيني ميكند. اتاق بازرگاني يك موسسه غير انتفاعي خصوصي است كه قوانين ناظر بر فعاليت آن توسط شوراي انقلاب و مجلس شوراي اسلامي تهيه شده و از بودجه عمومي كشور استفاده ميكند. به بيان ديگر اتاق بازرگاني با برخورداري از اين موقعيت شگفت از خزانه دولت استفاده ميكند، اما به عنوان يك نهاد خصوصي به مراجع عمومي حساب پس نميدهد. به نظر ميرسد كه دستگاه اجرايي جمهوري اسلامي و شماري از نمايندگان مجلس بر سر چگونگي رفتار با اتاق بازرگاني، اختلاف نظر دارند. وزير بازرگاني ايران ميگويد كه اصولا دولت و مجلس حق ندارند بر عملكرد اتاق بازرگاني نظارت كنند. ايرج نديمي، رييس كميته سياست هاي تجاري كميسيون اقتصادي مجلس، اين نظر را رد ميكند و ميگويد هر دستگاهي كه از بودجه عمومي كشور استفاده ميكند، بر اساس قانون بايد در برابر دولت و مجلس پاسخگو باشد. عامل مهم ديگري كه اتاق بازرگاني را به يكي از بحث‌انگيز ترين نهاد هاي اقتصادي جمهوري اسلامي بدل كرده، شخصيت علينقي خاموشي است كه از بيست سال پيش به اين سو در رأس اين نهاد قرار داشته و به احتمال فراوان، در انتخاباتي كه طي سال جاري براي گزينش صاحب منصبان آن برگزار ميشود، نامزد جانشيني خود خواهد شد. علينقي خاموشي عضو جمعيت مؤتلفه اسلامي، يكي از مهم ترين چهره هاي سياسي جناح محافظه‌كار و يكي از با نفوذ ترين شخصيت هاي اقتصادي جمهوري اسلامي است. بر اساس قانون، اتاق بازرگاني مشاور سه قوه قضاييه، مجريه و مقننه است و علينقي خاموشي، در رأس اين نهاد، حتي در نشست هاي محرمانه اقتصادي كشور حضور دارد. او در رأس هيأت هاي اتاق بازرگاني در سفر هاي پي در پي به خارج از كشور با مهم ترين طرف هاي اقتصادي ايران گفتگو ميكند و در بسياري موارد، ميزبان هيأت هايي است كه به ايران ميآيند. آيا وابستگي رييس اتاق بازرگاني به تند رو ترين جناح محافظه‌كاران جمهوري اسلامي با وظايف بسيار حساس اقتصادي او آشتي پذير است؟ در گفتگويي با روزنامه «همشهري» چاپ تهران، كه ديروز انتشار يافت، علينقي خاموشي سياسي بودن «جمعيت مؤتلفه» را رد ميكند و ميگويد كه اين جمعيت تنها در بر گيرنده كساني است كه به محور بودن ولايت فقيه اعتقاد واقعي دارند. او توسعه اقتصادي را مقدم بر توسعه سياسي ميداند و فقر و فحشا و جنايت و بيكاري را، در جامعه امروزي ايران، به سياسي كاري نسبت ميدهد. در همان گفتگو، علينقي خاموشي پنجاه و يك كارخانه دار پيش از انقلاب را، كه اموالشان در زمان انقلاب مصادره شد، بهترين كارخانه داران ايران توصيف مي كند.

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، كه يكي از نيرومند ترين نهاد هاي اقتصادي جمهوري اسلامي است، بار ديگر زير ذره بين قوه مقننه قرار گرفته است. شماري از نمايندگان مجلس و نيز بعضي از محافل كارشناسي بر اين نهاد خرده مي گيرند كه با برخورداري از يك موقعيت حقوقي مبهم، در خدمت منافع مديران خود قرار گرفته و در انجام وظايف خويش توفيقي نداشته است.

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG