لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷ تهران ۲۰:۳۳

عوامل بازدارنده سرمايه گذاري خارجي


فريدون خاوند (گزارش اقتصادي روز) دكتر فريدون خاوند (راديوآزادي): تلاش دستگاه هاي رهبري كننده اقتصاد ايران براي جلب سرمايه هاي خارجي به كشور انكار ناپذير است و در اين راه گام هاي عملي مشخصي نيز برداشته شده. قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي چهارم خرداد ماه سال جاري به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد و آيين نامه اجرايي اين قانون نيز يكشنبه بيست و چهارم شهريور ماه از تصويب هيأت وزيران گذشت. از سوي ديگر طهماسب مظاهري، در ديدار اخير خود با مقام هاي بانك جهاني تأكيد كرد كه كشورش مايل است از پشتيباني اين نهاد و سازمان هاي وابسته به آن، به ويژه «ميگا»، به منظور پيشبرد سرمايه‌گذاري خارجي در ايران بر خوردار شود. «ميگا» يا «آژانس بين‌المللي تضمين سرمايه‌گذاري»، يكي از نهاد هاي تشكيل دهنده گروه بانك جهاني است و هيأت وزيران جمهوري اسلامي چند روز پيش لايحه الحاق ايران را به آن، تصويب كرد. مجموعه اين ابتكار ها قاعدتا بايد، از ديدگاه مسئولان اقتصادي جمهوري اسلامي، راه را بر ورود حجم قابل ملاحظه‌اي سرمايه خارجي به ايران باز كند، همراه با ابتكار هاي موازي ديگر به منظور فراهم آوردن فضاي مناسب براي فعاليت شركت هاي بين‌المللي، از جمله اجراي قانون تازه ماليات ها از آغاز سال جاري خورشيدي و يا امضاي قرار داد هاي دو جانبه سرمايه‌گذاري با برخي كشور ها. به رغم همه اين ابتكار ها، محافل اقتصادي تهران اميد ندارند كه سرمايه گذاران خارجي ترديد هاي دراز مدت خود را در قبال جمهوري اسلامي كنار بگذارند. البته سرمايه‌گذاري هايي در كار است. همين امروز، رسانه هاي بامداد تهران از تصويب مجوز شش طرح سرمايه‌گذاري خارجي در ايران سخن ميگويند. ولي مجموعه سرمايه گذاري در قالب اين شش طرح به پانزده ميليون دلار هم نميرسد و اين آنچيزي نيست كه بتواند در وضعيت حاشيه‌اي ايران دگرگوني چشمگيري به وجود آورد. روزنامه «ايران» چاپ تهران از «بيم و اميد شركت هاي خارجي» براي حضور در كشور سخن ميگويد و به نقل از ناظران امور اقتصادي در تهران مي نويسد كه در شرايط كنوني «خارجي ها ميگويند بايد صبر كرد و ديد در آينده چه اتفاقي خواهد افتاد». ترديد هاي سرمايه گذاران در زمينه سرمايه‌گذاري در ايران عمدتا از سه رشته عوامل حقوقي، اقتصادي و سياسي سرچشمه ميگيرد : - در عرصه حقوقي، قانون تازه تشويق و حمايت سرمايه خارجي، با ابهام ها و پيچيدگي هايش، شور و شوق چنداني را در محافل بين‌المللي به وجود نيآورده است. كافي است به نخستين تحليل هايي مراجعه كنيم كه شماري از سفارت هاي غربي در تهران، در باره اين متن تهيه كرده‌اند. - در عرصه اقتصادي، بن بست فرآيند اصلاحات ساختاري به ويژه در زمينه خصوصي سازي، مانعي بزرگ بر سر ورود شركت هاي خارجي است. - و اما در عرصه سياسي، كشمكش هاي درون نظام جمهوري اسلامي و آشفتگي در تصميم گيري همراه با تنش هاي منطقه‌اي، به ويژه دور نماي تحولات آينده در عراق نيز طبعا سرمايه‌گذاران خارجي را به ادامه سياست صبر و انتظار در قبال ايران، تشويق مي كند.

به رغم ابتکار هاي جديد جمهوري اسلامي براي جلب سرمايه هاي خارجي به ايران، محافل اقتصادي در تهران، بعيد مي دانندکه در آينده نزديک حضور شرکت هاي بين المللي در ايران به گونه اي چشمگير افزايش يابند.

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG