لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹ تهران ۱۴:۵۸

گزارش اينترنت: تبليغات مذهبي و پيام هاي دلگرم کننده


بهنام ناطقي (نيويورك)

بهنام ناطقي (راديوآزادي): امروز در گزارش اِينترنت، ِيک پاِيگاه اِينترنتِي – شادزِي داد کام -- با پِيام هاِي دلگرم کننده روزانه، همچنِين، ِيک ساِيت تبلِيغات مذهبِي که منظور اصلِي خود را در قالب مسابقه اِينترنتِي و طراحِي خوشرنگ و شاد پنهان مِي کند. ساِيت پدرمهربان، که از دِيروز در تهران راه اندازِي شد، و با نام انگليسي كاِيند فادر www.kindfather.com قابل دسترسي است، به دو زبان فارسِي و انگليسي کاربران را به وارد شدن در مسابقه اِي به روِي اِينترنت دعوت مِي کند که شرط آغاز آن، وارد کردن آدرس اِينترنتي کاربران است. کاربرِي که وارد اِين سايت مِي شود، با طراحِي خوشرنگ و دعوت کننده اِي روبرو مِي شود و آرم پدرمهربان که با خط بچگانه اِي نوشته شده است و خبر از تفرِيح و مسابقه مِي دهد. ساِيت پدرمهربان، که در اطلاعِيه مطبوعاتِي خود اسمِي از مذهبِي بودن آن نِيست، خود را نخستِين ساِيت فارسِي – انگلِيسي مسابقه اِي در سطح گسترده با موضوعات سرگرم کننده و جالب معرفِي مِي کند که به وسِيله متخصصِين اِيرانِي طراحِي و اجرا شده است. نخستِين مسابقه سايت، به مناسبت زادروز تولد امام دوازدهم شيعيان طراحي شده است و براِي وارد شدن به آن، کاربران بعد از دادن اسم و آدرس اينترنتي خود به ساِيت، يک متن را بايد داون لود کنند که بعد از اِينکه متن بعد از مدتِي صبر به داخل کامپِيوتر شما سرازِير شد و آن را بازکردِيد متوجه منظور اصلِي گردانندگان ساِيت مِي شوِيد. متن مسابقه اِين ساِيت، تبلِيغات مذهبِي است که در بِيست صفحه در باره امام دوازدهم شِيعِيان نوشته شده است. به اِين ترتِيب، کاربران ساِيت پدرمهربان، که به قصد مسابقه و سرگرمِي وارد آن شده اند، متوجه مِي شوند که نه تنها با نخستِين ساِيت مسابقه اِي اِينترنتِي دو زبانه سرو کار دارند بلکه نخستِين ساِيت تبلِيغات مذهبِي مخفِي را هم کشف کرده اند. لابد پدرمهربان، که با زِيرکِي قبل از اِينکه چهره مذهبِي خود را بنماِياند، اسم و آدرس کاربر را درِيافت کرده، به سبک بازارِياب هاِي سمج اِينترنتِي آمرِيکا، کاربران را با بمباران تبلِيغات مذهبِي به صورت اِي مِيل هم هدف خواهد گرفت. پاِيگاه اِينترنتِي شادزِي دادکام www.shadzi.com بعد ازگرفتن آدرس اِينترنتِي کاربران، روزِي ِيک پِيام دلگرم کننده براِي زندگِي بهتر به آنها مِي فرستد. اِين پِيام ها که شادزِي روزانه نام دارند، درس هاِي کوچکِي هستند در باره نوعِي طرز تلقِي از زندگِي بر مبنِي بر احترام به خود و دِيگران و شناختن ارزش لحظه هاِي عمر، اعتماد به نفس و تلاش. اِين پِيام ها را نوِيسنده ساِيت شادزِي دادکام، آقاِي شهاب اطهارِي مِي نگارد که کار اصلِي اش مشاوره مالِي در امر سرماِيه گذارِي است و در نروژ و استرالِيا در رشته هاِي اقتصاد و امورمالِي تحصِيل کرده است و در هِيوستون، تگزاس مدتها در ِيک شرکت سرماِيه گذارِي نفتِي، مسئول سنجش ارزش سهام بود. ساِيت شادزِي دادکام، که تبلِيغ ندارد، از کاربران مِي خواهد که براِي درِيافت پِيام هاِي روزانه از اِين ساِيت، ماهانه ِيا سالانه مبلغِي به عنوان حق عضوِيت بپردازند. حق عضوِيت براِي کسانِي که ماِيل اند هر روز ِيک پِيام بگِيرند گران تر از آنهائِي است که ِيک روز در مِيان پِيام مِي گِيرند. عضوِيت ِيک سال اِين ساِيت بِيست دلار است و براِي ساکنان اِيران 15 هزار تومان. براِي آنها که شک دارند اِين پِيام ها مِي تواند در زندگِي آنها تاثِير بگذارد، شادزِي دات کام به مدت دوماه، هفته اِي سه پِيام مجانِي به آنها مِي فرستد. در صفحه خانه اِين ساِيت، چند نمونه از اِين پِيام ها درج شده اند. مثلا در پِيامِي تحت عنوان « به خودتان باز مِي گردد،» شادزِي دات کام مِي نوِيسد: «شخصِيت دِيگران را بالاببرِيد و با اِين شِيوه، شخصِيت خودتان بالا مِي رود. کاردِيگران را مورد تشوِيق قراردهِيد و خودتا ن مورد تحسِين قرار مِي گِيرِيد. به دِيگران عشق بورزِيد، اِين عشق به شما بازمِي گردد.» پِيام ِيا شادزِي دِيگرِي که ممکن است در روزِي دِيگر به کاربر پست شود زِير عنوان همِين حالا، مِي نوِيسد: «همِين حالا لحظه باشکوهي است. اگرهم احساس مي کنيد که مشکلي وجود دارد، اساسا ناشي از فکر و تعبِيرات خود شما است. هيچ چِيز بر ضد شما نيست، مگر خودتان اِينطور بخواهيد.» شادزِي دات کام در پِيام ديگرِي، اهميت روِيا داشتن و تلاش کردن براي دستيابِي به روِياها را به کاربران ياد آور مي شود و مِي نوِيسد: اتوموبِيلِي که شما مِي رانِيد، طراحِي و ساخته شد، چون کسِي روِياِي آن را در سر داشت، تلفنِي که شما به وسِيله آن صحبت مِي کنِيد، و شبکه ارتباط جهانِي، ساخته شد چون کسِي روِياِي آن را در سر داشت. موفقِيت با ِيک روِيا شروع مِي شود.» پاِيان نقل قول از ساِيت اِينترنتِي شادزِي دات کام.

سايت اينترنتي پدرمهربان www.kindfather.com به دو زبان فارسي و انگليسي کاربران را به وارد شدن به يک مسابقه اينترنتي تشويق مي کند، اما پس از سرازير کردن محتواي مسابقه به کامپيوتر کاربر، هدف اصلي سايت که تبليغات مذهبي است، آشکار مي شود. سايت اينترنتي شادزي دات کام www.shadzi.com براي کاربران روزانه پيام هاي دلگرم کننده پست مي کند.
XS
SM
MD
LG