لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ تهران ۲۳:۴۱

جنجال نظر سنجي، رويارويي جناح هاي حكومت ايران


شهران طبري، ترجمه از خبرگزاري رويتر شهران طبري (راديوآزادي): خبرگزاري رويتر در گزارشي در باره كشاكشهاي عرصه سياسي ايران مي نويسد: اگر محمد خاتمي مي انديشيد كه تكيه بر آراي مردمي براي عقب راندن حريفان محافظه كارش آسان خواهد بود، نزاع سختي كه بر سر نتايج يك نظرسنجي در باره رابطه با آمريكا در روزهاي بر پا شده است، خلاف اين امر را ثابت كرد. براي بخش تندرو حاكميت ايران، حتي پيشنهاد گفتگو با آنچه شيطان بزرگ مي نامد تخلفي جدي شمرده مي شود. از همين رو است كه قوه قضاييه و مطبوعات محافظه كار به نتايج نظرسنجي كه نشان ميداد بيشتر مردم ايران خواهان گفتگو و برقراري رابطه با آمريكا هستند واكنشي بسيار تند نشان داده اند. به نوشته رويتر، جنجال بر سر نظرسنجي نمونه اي ديگر است از مشكلاتي كه آقاي خاتمي از هنگام برگزيده شدنش به رياست جمهوري با آن روبرو بوده است. اكنون برخي تحليلگران بر آنند كه رويارويي دو اردوي سياسي گريزناپذير خواهد بود. علي انصاري، استاد تاريخ خاورميانه در دانشگاه دورام انگلستان مي گويد: «ايران به مقطعي از بازي پاياني نزديك مي شود، مقطعي بسيار دشوار كه به نظر من با آرامش سپري نخواهد شد.» ساختار دوگانه حاكميت ايران بدان معني است كه هرچند آقاي خاتمي دو بار با آراي قاطع مردم برگزيده شده، اما اقدامات او را در هر نوبت خنثي كرده اند. در حالي كه سرخوردگي همگاني در ميان مردم بالا مي گيرد، دو لايحه اي كه دولت خاتمي به مجلس داده است، آخرين كوششها براي بازيابي اختيارات اوست. يكي لايحه اصلاح قانون انتخابات و ديگري لايحه تبيين اختيارات رييس جمهوري. اما گرچه نظرسنجي ها نشان از آن دارد كه اكثريت مردم ايران از اين دو لايحه پشتيباني مي كنند، كمتر كسي مي پندارد كه شوراي نگهبان اين لوايح را تاييد كند. انصاري مي گويد: «روشن است كه شوراي نگهبان اين لوايح را رد خواهد كرد و آنگاه با يك بحران قانون اساسي روبرو خواهيم شد." ديگراني اما با نگاه به فشارهاي خارجي بر جمهوري اسلامي، تا اين اندازه اظهار بدبيني نمي كنند. يك ديپلمات غربي در تهران به رويتر مي گويد: «مطمئنا دوران متلاطمي را در پيش داريم، ولي محافضه كاران خوب مي دانند كه بايد خاتمي را حفظ كنند، بخصوص با تهديداتي كه از سوي آمريكا متوجه آنان است.» رويتر در پايان مي نويسد: با همه اينها محافظه كاران نشاني از نرمش بروز نمي دهند. مهر و موم كردن موسسه انجام دهنده نظر سنجي نمونه اي روشن از اين نرمش ناپذيري بود.

سنجش اراي عمومي ماه گذشته در باره ارتباط با آمريكا بار ديگر محمد خاتمي رييس جمهوري اسلامي را در برابر محافظه كاران قرار داد.اكنون برخي تحليلگران بر آنند كه رويارويي دو اردوي سياسي گريزناپذير خواهد بود. علي انصاري، استاد تاريخ خاورميانه در دانشگاه دورام انگلستان مي گويد: «ايران به مقطعي از بازي پاياني نزديك مي شود، مقطعي بسيار دشوار كه به نظر من با آرامش سپري نخواهد شد.» يك ديپلمات غربي در تهران به رويتر مي گويد: «مطمئنا دوران متلاطمي را در پيش داريم، ولي محافضه كاران خوب مي دانند كه بايد خاتمي را حفظ كنند، بخصوص با تهديداتي كه از سوي آمريكا متوجه آنان است.» رويتر در پايان مي نويسد: با همه اينها محافظه كاران نشاني از نرمش بروز نمي دهند. مهر و موم كردن موسسه انجام دهنده نظر سنجي نمونه اي روشن از اين نرمش ناپذيري بود.

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG