لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷ تهران ۱۶:۵۳

گزارش اقتصادي روز: «پورسانت» در معاملات خارجي ايران


فريدون خاوند (پاريس) دكتر فريدون خاوند (راديوآزادي) پرداخت «كميسيون»، «حق‌العمل» يا «پورسانت» به واسطه ها به منظور دستيابي به بازار هاي گوناگون، يكي از روش هاي كم و بيش شناخته شده در معاملات اقتصادي از جمله معاملات بين‌المللي است. كم نيستند مواردي كه شركت هاي بزرگ چند مليتي، براي انجام معاملات بزرگ در عرصه هاي گوناگون، از فروش اسلحه گرفته تا ساخت نيروگاه يا بهره برداري از ميدان هاي نفتي، به جاي پذيرفتن رقابت با ساير شركت ها و گذشتن از كانال هاي قانوني براي عرضه بهترين پيشنهاد ها، ترجيح ميدهند از راه پرداخت در صدي از رقم كلي معامله به شخصيت ها يا نهاد هاي با نفوذ، به هدف خويش دست يابند. همين «در صد»، كه در ايران «پورسانت» ناميده ميشود، يكي از مقولاتي است كه طي چند روز گذشته، در پيوند با پديده فساد و فعاليت گروه هاي معروف به مافيايي، يكبار ديگر به صفحات رسانه هاي تهران راه يافته است. گستردگي بخش دولتي در ايران، و معاملات اين بخش با شركت هاي خارجي، زمينه بسيار مساعدي را براي دريافت «پورسانت» فراهم ميآورد. قرار داد هاي نفتي بيش از همه در معرض سوء ظن قرار دارند. روزنامه «ايران» چاپ تهران در شماره امروز خود ضمن تأكيد بر فريبنده بودن اين گونه قرار داد ها مي نويسد كه« اگر ارزش يك قرار داد نفتي يك ميليارد دلار باشد، يك در صد آن ده ميليون دلار معادل هشت ميليارد تومان ميشود و اين مبلغ آنقدر جذاب هست كه براي خيلي ها قابل صرفنظر كردن نباشد.» مهندس زنگنه وزير نفت جمهوري اسلامي نيز چند روز پيش در گفتگويي با همان روزنامه «پورسانت» گيران را «شبه مافيا» توصيف كرد و گفت يكي از كار هايش اين است كه رييسان شركت ها را بخواهد و بگويد به كسي پورسانت ندهند. از مجموعه گزارش هاي انتشار يافته از سوي منابع خبري جمهوري اسلامي چنين بر مي آيد كه در وراي نفت، «پورسانت» گرفتن به يك پديده رايج در معاملات خارجي ايران بدل شده است. روزنامه «رسالت» چاپ تهران به نقل از نماينده تجاري يك شركت اروپايي در تهران مي نويسد كه «برخي از ايراني هاي طرف قرار داد ما نرخ مشخصي دارند. آنها به هنگام عقد قرار داد بيش از چيز به فكر اخذ پورسانت هستند و بعضا در ازاي دريافت چند ده هزار دلار، حاضرند قرار داد هاي ناخوانده را امضا كنند…» نكته جالب آنكه هم رسانه ها و هم شماري از مقام رسمي جمهوري اسلامي از گستردگي پديده «پورسانت» سخن ميگويند، ولي اسامي كساني كه از اين پديده برخوردار شده اند همچنان به دنياي اسرار تعلق دارد.

موضوع فساد در معاملات خارجي ايران، به ويژه از راه گرفتن «پورسانت»، بار ديگر به صفحات رسانه هاي تهران كشانده شده است. به گفته منابع خبري جمهوري اسلامي،‌ گروه هاي مافيايي با بر عهده گرفتن نقش واسطه در عقد قرار داد هاي نفتي ايران با خارج، به ثروت هاي افسانه‌اي دست يافته اند. روزنامه «رسالت» چاپ تهران به نقل از نماينده تجاري يك شركت اروپايي در تهران مي نويسد كه «برخي از ايراني هاي طرف قرار داد ما نرخ مشخصي دارند. آنها به هنگام عقد قرار داد بيش از چيز به فكر اخذ پورسانت هستند و بعضا در ازاي دريافت چند ده هزار دلار، حاضرند قرار داد هاي ناخوانده را امضا كنند.»

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG