لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ تهران ۲۲:۱۹

پيامد اعتراض وكلا به اظهارات معاون قوه قضائيه


اميرمصدق كاتوزيان، مصاحبه با محمدعلي دادخواه (تهران)

علي رسولزاده فرساد، حقوقدان و وكيل دادگستري، به خبرگزاري دولتي دانشجويان ايران، ايسنا، گفت سخنان آيت الله مرعشي، معاون قوه قضائيه جمهوري اسلامي، كه وكلاي دادگستري را با اخاذي از مردم متهم كرد، با واكنش شديد و اعتراضي وكلا مواجه شد. وي مي افزايد سخنان خلاف حقيقت معاون قوه قضائيه آثار سو و تبعات منفي به دنبال داشت. قبلا اعلام شده بود كه هزاران وكيل به تنهائي عليه معاون قوه قضائيه به دادگاه ويژه روحانيت شكايت مي كنند. محمدعلي دادخواه، وكيل دادگستري در تهران، در مصاحبه با راديوآزادي مي گويد وكلا بعد از رايزني به اين نتيجه رسيدند كه فلسفه وجودي كانون وكلا عبارت است از دفاع از منافع وكلا و كانون وكلا مكلف است كه شكوائيه اي عليه معاون قوه قضائيه تنظيم كند. وي مي افزايد شكايت كانون وكلا مانع از آن نيست كه وكلا به طور انفرادي هم شكاياتي عليه وي به ثبت برسانند. وي مي گويد شكايات از مرعشي خواهد بود، نه قوه قضائيه، و او بايد براي دفاع از خود وكيل بگيرد.

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG