لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ تهران ۲۰:۲۲

سردی هوا درشهر کابل پنج طفل را هلاک کرد

بیشتر

۱
۲
مهاجرین مناطق جنوب افغانستان در منطقه افشار کابل زیر خیمه ها زنده گی می کنند
۳

مهاجرین مناطق جنوب افغانستان در منطقه افشار کابل زیر خیمه ها زنده گی می کنند

۴
اطفال بیشتر از دیگران در اثر درگیری ها متاثر شده اند
۵

اطفال بیشتر از دیگران در اثر درگیری ها متاثر شده اند

۶
مهاجرین مناطق جنوب افغانستان در منطقه افشار کابل زیر خیمه ها زنده گی می کنند
۷

مهاجرین مناطق جنوب افغانستان در منطقه افشار کابل زیر خیمه ها زنده گی می کنند

۸
باشنده گان این کمپ مهاجرین ولایات جنوب افغانستان اند که به خاطر ادامه و شدت درگیری ها از ختنه هایشان بی جا شده اند
۹

باشنده گان این کمپ مهاجرین ولایات جنوب افغانستان اند که به خاطر ادامه و شدت درگیری ها از ختنه هایشان بی جا شده اند

۱۰

بیشتر

XS
SM
MD
LG