لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۶ تهران ۰۸:۱۳

بزکشی، ورزش ملی افغانستان

بیشتر

بزکشی ورزش ملی افغانستان، یک بازی سنتی گروهی است که با اسب انجام می‌شود. این بازی در میان مردمان آسیای میانه معمول است.
۱

بزکشی ورزش ملی افغانستان، یک بازی سنتی گروهی است که با اسب انجام می‌شود. این بازی در میان مردمان آسیای میانه معمول است.

بازیگران بزکشی که در افغانستان چپ‌انداز نامیده می‌شوند، گاه برای کسب مهارت به سال ها تمرین نیاز دارند.
۲

بازیگران بزکشی که در افغانستان چپ‌انداز نامیده می‌شوند، گاه برای کسب مهارت به سال ها تمرین نیاز دارند.

بزکشی در افغانستان از حمایت دولت ها برخوردار بوده است. در زمان محمد ظاهرشاه (تا ۱۹۷۳) این مسابقات هم ‌زمان با جشن تولد شاهنشاهی برگزار می‌شد. رژیم های بعدی تاریخ مسابقه را به سالروز سازمان ملل متحد تغییر دادند.
۳

بزکشی در افغانستان از حمایت دولت ها برخوردار بوده است. در زمان محمد ظاهرشاه (تا ۱۹۷۳) این مسابقات هم ‌زمان با جشن تولد شاهنشاهی برگزار می‌شد. رژیم های بعدی تاریخ مسابقه را به سالروز سازمان ملل متحد تغییر دادند.

در شمال افغانستان حداقل تا زمان قبل از حمله شوروی، تا چند صد سوارکار می‌توانستند هم‌زمان با هم در یک نوع خاص بزکشی که در زبان دری به توده‌برآیی معروف است، به رقابت بپردازند.
۴

در شمال افغانستان حداقل تا زمان قبل از حمله شوروی، تا چند صد سوارکار می‌توانستند هم‌زمان با هم در یک نوع خاص بزکشی که در زبان دری به توده‌برآیی معروف است، به رقابت بپردازند.

۵
۶
۷
۸
۹
۱۰

بیشتر

XS
SM
MD
LG