لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸ تهران ۰۹:۵۹

جمهوری اسلامی پس از آیت الله خمینی؛ نظرات شما؟


نيمه خرداد ۸۷ نوزده سال از مرگ آيت الله خمينی بنيانگذار جمهوری اسلامی می گذرد و به همين شمار نيز از رهبری علی خامنه ای دومين رهبر جمهوری اسلامی.

گذشت اين سال ها از خمينی دست کم دو تصوير بر جای گذاشته است؛ نخست، تصويری است که هواداران وی در طی سه دهه گذشته ارائه کرده اند و با درگذشت وی در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ تلاش برای تقدس بخشی به چنين تصويری با استفاده از امکانات حکومتی فزونی گرفت.

در اين تصوير ؛ ساده زيستی، انديشه ورزی، مديريت، عرفان، انقلابی گری، شجاعت و هرچه از خوبی و تدبير است به او نسبت داده می شود.همچنين از وی به عنوان احياء گر اسلام و انديشه دينی، تحقق بخش ترکيب دينداری و سياستمداری نام برده می شود.

تصوير ديگر، خمينی اما جهتی يکسره متفاوت از تصوير نخست دارد. در اين تصوير، آيت الله خمينی به عنوان کسی که ده ها همرزم سابق خود را در سال های پس از انقلاب از ميدان به در کرد، عامل حذف رقبای پس از انقلاب، آمر سرکوب و بازداشت، و اعدام هزاران نفر از فعالان سياسی در فاصله سال های ۶۰ تا ۶۸ ، بنيانگذار راديکاليسم اسلامی و تصميم گيرنده اصلی در تداوم جنگ پس از باز پس گيری خرمشهر معرفی می شود، جنگی که دست کم هزاران کشته، صدها هزار معلول و مصدوم و البته ميليارد ها دلار خسارت را نصيب مردم ايران کرد.

اگر چه وعده رفاه معيشتی و آزادی عقيدتی آيت الله خمينی هرگز محقق نشدند، اما استقرار يک حکومت ايدئولوژيک و مذهبی در ايران کاری است که هواداران خمينی وی را به خاطر آن مورد ستايش قرار می دهند، و مخالفانش درست به همين دليل او را نکوهش می کنند.

با اين حال شکی نيست که رفتارها و عقايد آيت الله خمينی تاکنون مورد نقد قرار نگرفته است.

شما در مورد آيت الله خمينی چه فکر می کنيد. آيا جمهوری اسلامی ۱۹ سال پس از مرگ وی همان «جمهوری اسلامی، نه يک کلمه کم و نه يک کلمه زياد» ای است که وی در نخستين ماه های پس از انقلاب وعده داده بود؟

آيا می توان عمر نزديک به سی ساله جمهوری اسلامی را به دو دوره رهبری خمينی و رهبری خامنه ای تقسيم کرد؟ آيا علی خامنه ای ادامه دهنده نظرات و مديريت خمينی است؟

عدم تحقق وعده های آيت الله خمينی در خصوص رفاه اجتماعی، آزادی عقيده و بيان، آزادی پوشش و آزادی های سياسی و اجتماعی ناشی از چيست؟ آيا آيت الله خمينی و آيت الله خامنه ای با يکديگر قابل قياس هستند؟

به نظر شما ميان خمينی و خامنه ای کدام يک «دموکرات يا مستبد » و «خادم يا خائن» بوده اند؟ آيا سهم ده ساله رهبری خمينی و سهم ۱۹ ساله رهبری خامنه ای در موقعيت فعلی ايران و ايرانيان اعم از «موفقيت ها و شکست ها»، «پيشرفت ها و پسرفت ها» يکسان است؟

و در نهايت اين که آيا ايران امروز با خوبی ها و بدی هايش را ناشی از رهبری آیت الله خمينی می دانيد يا خامنه ای؟

برای نوشتن نظرات خود از ستون سمت چپ استفاده کنید و لطفا قوانین ذکر شده در پایین آن ستون را رعایت کنید.

دیدن نظرات (۱۸۸)

XS
SM
MD
LG