لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷ تهران ۲۰:۲۶

حدود ۵٠ درﺻﺪ در ﺗﮭﺮان در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت شرکت کردند


به گفته رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان، حدود ۵٠ درﺻﺪ از ﺗﮭﺮاﻧﯽھﺎ ﮐﮫ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ رأی دادن بودند در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت شرکت ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺳﻌﯿﺪ اﺣﻤﺪی ﺷهرکی به خبرگزاری فارس گفت ﺣﺪود 5 ﻣﯿﻠﯿﻮن و 500 ھﺰار ﻧﻔﺮ در اﺳﺘﺎن ﺗهران واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ رأی دادن بودند ﮐﻪ ﺣﺪود 2.5 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدند.

صفحه ویژه جام جهانی ۲۰۱۸

XS
SM
MD
LG