لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۳:۱۲

ﻓرھﻧﮕﺳﺗﺎن ﻋﻠوم ایران خواستار پایان ﻓﻀﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ شد


ﻓﺮھﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم اﯾﺮان در ﻧﺎﻣﻪ ای به حسن روحانی ، رئیس جمهوری ایران خواستار پایان شرایط بحرانی و فضای امنیتی در دانشگاه ها شده است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا در این نامه به امضای رضا داوری اردکانی، رئیس این فرهنگستان، پیشنهادهایی برای سامان دادن به وضعیت دانشگاهها مطرح شده است.
از جمله این پیشنهادها، لزوم تاکید براختیارات وزارت علوم و تقویت نقش آن در سیاستگذاری و نظارت بر عملکرد دانشگاه ها، به رسمیت شناختن استقلال دانشگاه ها، مشارکت مؤثر دانشگاهیان در انتخاب روسای آنها، تقویت و نوسازی نهاد های مدنی و تشکل‌های دانشگاهی، تمرکززدایی در استخدام اعضای هیأت علمی و پذیرش دانشجو برای دوره های دکترا، رفع سهمیه بندی‌های جنسیتی در پذیرش دانشجویان و توسعه همکاریهای علمیِ بین المللی با دانشگاهها معتبر جهان است.
XS
SM
MD
LG