لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۸:۵۳

ﺗﻴﺮاژ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ایران ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن و دوﻳﺴﺖ ﻫﺰار ﻧﺴﺨه است


ﺣﺴﯿﻦ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ، ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ وزارت ﻓﺮھﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ می گوید ﺗﯿﺮاژ روزﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ایران ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و دوﯾﺴﺖ ھﺰار ﻧﺴﺨﻪ است.
به گزارش خبرگزاری مهر، آقای انتظامی روز سه شنبه در مراسم پایان دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎری اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران و روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران اﯾﺮان افزود که در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ۵۸۰۰ ﻧﺸﺮﯾﻪ در اﯾﺮان ﻣﺠﻮز اﻧﺘﺸﺎر دارند اما برخی از روزنامه ها را از نظر حرفه ای نمی توان روزنامه نامید.
او همچنین گفت که بدنه روزنامه نگاری کشور در حال حاضر ظرفیت انتشار این همه روزنامه و سایت و خبرگزاری را ندارد و نیاز به آموزش و مهارت است.
معاون امور مطبوعاتی وزارت وارشاد افزوده که مطبوعات همیشه منتظر دریافت یارانه مستقیم از دولت بوده اند اما این یارانه باید بصورت غیر مستقیم باشد.
XS
SM
MD
LG