لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۰:۴۳

مجلس با احیای ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد


ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ روز چهارشنبه با تشکیل مجدد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر موافقت کرد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش خبرگزاری اﯾﺴﻨﺎ، این طرح با ۱۱۶ رای موافق، ۴۵ مخالف و ۱۹ ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر به تصویب رسید.
به موجب این مصوبه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی با ادﻏﺎم دو ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و راھﺒﺮدی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤهوری با مسئولیت مستقیم او ظﺮف ﺷﺶ ﻣﺎه از زمان لازم الاحر شدن قانون آن تشکیل می شود.
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی را در سال ۸۶ منحل کرد.
XS
SM
MD
LG