لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۹:۳۳

بازیکنان تیم ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ اﻋﺘﺼﺎب کرده اند


ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ، بازیکنان تیم پرسپولیس تهران در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدن ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق ﺷﺎن اعتصاب کرده اند.
بنابراین گزارش، بازیکنان تیم پرسپولیس روز چهارشنبه در سالن مجموعه سبز در ولنجک حاضر شدند اما مانند روز سه شنبه از تمرین خودداری کردند.
برخی گزارش ها حاکی است که بازیکنان به پرداخت نشدن پاداشی که به آنها وعده داده شده، اعتراض دارند.
قرار است تیم ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ در ھﻔﺘﻪ ﺑﯿﺴﺖ وﺷﺸﻢ ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ھﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه در ﺷﯿﺮاز با ﻓﺠﺮﺳپاﺳﯽ مسابقه دهد.
XS
SM
MD
LG