لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ تهران ۰۴:۴۱

فرمانده کل سپاه: دﺷﻤﻦ را در ﺻﻮرت ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎمی از درون ﺗﻬﺪﻳﺪ می کنیم


ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺟﻌﻔﺮی، ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران گفته است دﺷﻤﻦ را در ﺻﻮرت ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎمی از درون ﺗﻬﺪﻳﺪ خواهند کرد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری مهر، محمدعلی جعفری روزسه شنبه در داﻧﺸﮕﺎه اﻓﺴﺮی و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﭘﺎﺳﺪاری اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ، گفته است "ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ دﺷﻤﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻮﺷﮑﯽ و ھﻮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎطﻖ ﺣﺴﺎس و ھﺴﺘﻪ ای اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺧﻮد آنها ھﻢ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام، آنها رارھﺎ ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد و از درون، تهدیدشان می کنیم"
فرمانده کل سپاه پاسداران افزوده " دﻓﻊ ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ."

صفحه ویژه جام جهانی ۲۰۱۸

XS
SM
MD
LG