لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷ تهران ۲۳:۲۳

​ ديوان محاسبات می گويد دولت حسن روحانی ۴ ميليارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است


دولت حسن روحانی ۴ ميليارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد اميرآبادی، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت:« رئيس ديوان محاسبات در نامه ای به رئيس اين کميسيون، اعلام کرده است که دولت در اواخر سال گذشته، ۴ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر از ﺣﺴﺎب ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮده و ۲ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر آن را درﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ رﯾﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ» .

وی اين اقدام را تورم زا خواند و گفت: «ﺑﺮداﺷﺖ از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ رھﺒﺮ و ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا اﺳﺖ و اﻗﺪام دوﻟت ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ».

براساس اين گزارش، دولت اين برداشت را قانونی دانسته است.
XS
SM
MD
LG