لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ تهران ۲۱:۵۴

ﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻤﯿﻦ دانشور به شهرداری تهران فروخته شد


خانه ﺳﯿﻤﯿﻦ داﻧﺸﻮر، نویسنده سرشناس ایرانی به شهرداری تهران فروخته شده است.
وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ، خواهر سیمین دانشور به خبرگزاری ایسنا گفته است که دیگر نمی توانستند از پس نگهداری از ﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻤﯿﻦ داﻧﺸﻮر و ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ، همسرش، برآیند و خانه را به شهردای منطقه یک تهران فروختند تا درش ﺑﻪ روی ھﻤﻪ ھﻨﺮﻣﻨﺪان و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ.
او افزوده است که سیمین دانشور وصیت کرده بود که ﺧﺎﻧﻪ اش به ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮھﻨﮓ تبدیل شود و ھﻤﻪ وﺳﺎﯾﻞ آن، ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻘﺎﺷﯽ ھﺎ، ﻋﮑس ھﺎ و دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ھﺎ به شهرداری اهداء خواهد شد و پس از مرمت به روی مردم باز می شود.
سیمین دانشور نویسنده و مترجم ایرانی در سال ۱۳۹۰ درگذشت. او هنگام مرگ ۹۰ سال داشت.
XS
SM
MD
LG