لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ تهران ۰۰:۲۹

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ


رضافرجی دانا، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران، محمود نیلی احمد آبادی را به سرپرستی جدید دانشگاه تهران منصوب کرده است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای نیلی دکترای مهندسی متالوژی دارد و استاد دانشگاه تهران است.
او ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ، ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻣهندﺳﯽ ﺟهاد داﻧﺸﮕﺎھﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز، ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ و ﭘﮋوھﺸﯽ ﻧﯿﺮوی ھﻮاﯾﯽ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ، ﻣﻌﺎون ﭘﮋوھﺸﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻓﻨﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗهران و رئیس ﭘﺮدﯾﺲ داﻧﺸﮑﺪه ﻓﻨﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗهران بوده است.
با برکناری فرهاد رهبر از سمت ریاست دانشگاه تهران حدود پنج ماه پیش، سرپرستی این دانشگاه به محمدحسین امید، معاون مالی و اداری وزارت علوم سپرده شده بود.
XS
SM
MD
LG