لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷ تهران ۰۷:۰۷

حسن روحانی: نهادھﺎی ﻣﻠﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎر ﺣﺰﺑﯽ اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ


حسن روحانی در کنفرانس خبری در تهران گفت برخی نهادها ملی هستند و نمی توانند کار حزبی انجام دهند یا اپوزیسیون دولت باشند.
به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای روحانی روز شنبه افزود که دوﻟﺖ، ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ، ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ، ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ، ﺷهرداری ھﺎ، ﺣﻮزه ھﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ، داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ و ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ، ﻧهادھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ودوﻟﺘﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و کارشان ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻣﻠﺖ، ﮐﺸﻮر و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
حسن روحانی پیروزی خود در انتخابات سال ۹۲ را نیز یک "نه ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺗﻨﺪروھﺎی داﺧﻞ و ﺧﺎرج " دانست.
آقای روحانی همچنین ردو بدل شدن نامه ای ﺑﯿﻦ خود و باراک اوﺑﺎﻣﺎ را اخیرا بواسطه یک کشیش آمریکایی مریکایی آمریکآمریکتکذیب کرد و گفت اگرلازم باشد دو طرف مستقیما نامه رد و بدل می کنند.
XS
SM
MD
LG