لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷ تهران ۱۶:۳۳

فدراسیون فوتبال ایران از داور مسابقه ایران و آرژانتین به ﻓﯿﻔﺎ شکایت کرد


ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل اﯾﺮان از داور مسابقه ایران و آرژانتین به علت "قضاوت ضعیف داور صربستانی"، به ﻓﯿﻔﺎ شکایت کرده است.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ، مهدی محمدنبی، دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران درنامه ای به فیفا شکایت کرده است که داور آن مسابقه،‌ ﯾﮏ ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ واﺿﺢ را روی اشکان دژاگه نگرفت.

ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﯾﺮان مسابقه با آرژانتین را با یک گل در دقیقه ۹۱ در وقت تلف شده، باخت.

تیم ایران روز چهارشنبه این هفته در آﺧﺮﯾﻦ دﯾﺪار ﺧﻮد در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺮوھﯽ ﺟﺎمﺟهانی با ﺑﻮﺳﻨﯽ هرزگوین روبرو می شود.
از ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻢ ھﺎی اﯾﺮان و ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ھﻤﺮاه آرژاﻧﺘﯿﻦ ﺑﻪ دور دوم ﺟﺎم ﺟهاﻧﯽ راه ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
XS
SM
MD
LG