لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ تهران ۰۲:۴۵

232 تن از فعالان سياسي، فرهنگي و دانشجويي خواستار آزادي اعضاي هيات مديره سنديكاي شركت واحد شدند


(rm) صدا | [ 3:37 mins ]
در پي اعتصاب رانندگان شركت واحد اتوبوسراني تهران و بازداشت برخي از اعضا و منصور اصانلو رئيس هيات مديره سنديكاي اين شركت، 332 تن از فعالان سياسي، فرهنگي و دانشجويي در بيانيه اي اعتراضي، خواستار آزادي فوري آنها و پاسخگويي به مطالباتشان شدند. بيانيه با اشاره به تلاش گسترده كاركنان و رانندگان شركت واحد براي طرح شفاف و قانونمند مطالبات، نوشت: متاسفانه دادخواهي و مطالبه حقوق رانندگان با ارعاب و دستگيري رهبران پاسخ داده شد. دكتر نعمت احمدي، حقوقدان و يكي از امضاكنندگان بيانيه در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: قانون اساسي علاوه بر احزاب، تجمع و اعتراضات را هم اجازه داده، ولي متاسفانه دولت با استناد به ماده ده قانون عادي احزاب جلوي هر نوع اعتراض را گرفته و آن را منوط به صدور مجوز از وزارت كشور كرده كه اكثرا با مخالفت روبرو مي شود. دكتر احمدي مي گويد: هدف امضاكنندگان، داشتن ابتدايي ترين نهاد جامعه مدني كه تشكيل يك واحد صنفي است براي فعاليت هاي صنفي، فارغ از تبعات سياسي است. در پي اعتصاب رانندگان شركت واحد اتوبوسراني تهران در هفته گذشته و بازداشت برخي از اعضا و منصور اصانلو رئيس هيات مديره سنديكاي اين شركت، 332 تن از فعالان سياسي، فرهنگي و دانشجويي در بيانيه اي اعتراضي، خواستار آزادي فوري آنها و پاسخگويي به مطالبات كاركنان و رانندگان شركت واحد اتوبوسراني شدند. شيرين فاميلي (راديو فردا): بيانيه با اشاره به تلاش گسترده كاركنان و رانندگان شركت واحد اتوبوسراني تهران طي ماه هاي اخير براي طرح شفاف و قانونمند مطالباتشان، نوشته است: متاسفانه دادخواهي و مطالبه حقوق و نيازهاي بنيادي رانندگان شركت واحد اتوبوسراني تهران، با ارعاب و تهديد و دستگيري برخي از رهبران و اعضا و بستن دفتر آنها پاسخ داده شد. دكتر نعمت احمدي، حقوقدان در تهران و يكي از امضاكنندگان اين بيانيه مي گويد: وقتي در ايران حزب به معناي تحزب آن وجود ندارد كه از طريق آن مردم بتوانند حقوق خود را بيان و مطالبه كنند، حداقل آن است كه از طريق مجموعه هاي صنفي آنها را مطرح كنند. نعمت احمدي: علاوه بر احزاب، تجمع و اعتصابات و اعتراضات را قانون اساسي هم اجازه داده. متاسفانه دولت با قانون عادي احزاب خصوصا ماده ده آن جلوي هر نوع اعتراض و اعتصاب را گرفته و آن را منوط و موكول به صدور مجوز از وزارت كشور كرده كه علي الاصول هم با بسياري از اين تجمعات مخالفت مي شود. هدف امضاكنندگان اين بيانيه اين است كه ما ابتدايي ترين نهاد جامعه مدني را كه تشكيل يك واحد صنفي است براي فعاليت هاي صنفي، فارغ از تبعات سياسي يا تقاضاهاي سياسي، اين را داشته باشند و نمونه بارزش همين مساله اعتصابات چند ناحيه از رانندگان شركت واحد خصوصا در زماني كه آلودگي هواي تهران به اوج خود رسيد و بار حمل و نقل عمده مسافر بر دوش رانندگان شركت واحد قرار گرفت بدون اين كه اينها حمايتي شوند. ش . ف: فعالان سياسي، فرهنگي، دانشجويي و حاميان و مدافعان حقوق صنفي و شهروندي در اين بيانيه تاكيد كردند كه ايران بايد به تعهدهاي حقوقي و پيمان ها و مقاوله نامه هاي جهاني از جمله سازمان بين المللي كار پايبند بماند. نعمت احمدي مي گويد: عمده ترين اين پيمان ها اعلاميه جهاني حقوق بشر است. نعمت احمدي: مهمترين اين پيمان و قراردادها همان اعلاميه جهاني حقوق بشر است كه در آنجا علاوه بر آنكه اعتصاب و اعتراض را به رسميت شناخته، حقوق افراد را هم لحاظ كرده. عمده نگاه اين اعلاميه ناظر به اعلاميه جهاني حقوق بشر است و كنوانسيون هايي مانند حمل و نقل، داشتن و سنديكا و امثال اين ها كه ما به آنها پيوستيم، مد نظر بوده. ش . ف: امضاكنندگان بيانيه خواستار آزادي فوري و بي قيد و شرط رهبران و اعضاي بازداشت شده سنديكاي شركت واحد اتوبوسراني تهران و برآوردن مطالبات مشروع و به حق آنها بر اساس اعلاميه جهاني حقوق بشر شدند.

صفحه ویژه جام جهانی ۲۰۱۸

XS
SM
MD
LG