لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ تهران ۰۵:۰۲

تاثير اعتصاب كاركنان شركت واحد اتوبوسراني تهران بر همبستگي ميان اصناف مختلف كشور: تحليل يك جامعه شناس مقیم سوئد


(rm) صدا | [ 3:41 mins ]
اعتصاب كاركنان شركت واحد اتوبوسراني تهران از اين نظر مورد توجه قرار گرفته است كه احتمال اعتصاب ديگر اصناف را مطرح كرده و نيز احتمال به وجود آمدن نوعي همبستگي عاطفي و صنفي ميان اعضاي اصناف مختلف كشور. دكتر مهرداد درويش پور استاد جامعه شناسي مقيم سوئد در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: حتي اگر ما در اين روزهاي اخير شاهد يك اعتصاب مجدد نباشيم، اين واقعيت كه توانستند كارگران شركت واحد، يك اعتصابي با اين گستردگي را سازمان دهند، به گمان من دو ايده را به طور جدي در ميان طبقه كارگر ايران اساسا رايج كرد. يك: اعتصاب گسترده ميسر است و دو: در اين اعتصاب گسترده كارگران نيازمند حضور ديگر هم صنفان خود هستند. اعتصاب كاركنان شركت واحد اتوبوسراني تهران توجه بسياري را در سطح جهان به خود جلب كرده است. نه فقط از نظر همبستگي با تقاضاهاي صنفي كارگران و حق آنها براي تشكيل سنديكا و اعتصاب به منظور بهبود وضع معيشتي و زندگيشان، بلكه اين اعتصاب از اين نظر هم مورد توجه قرار گرفته است كه احتمال اعتصاب ديگر اصناف را مطرح كرده و نيز احتمال به وجود آمدن نوعي همبستگي عاطفي و صنفي ميان اعضاي اصناف مختلف كشور. دكتر مهرداد درويش پور استاد جامعه شناسي مقيم سوئد درباره تاثير اين اعتصاب بر اعتصاب هاي احتمالي ديگر اصناف به راديو فردا مي گويد: دكتر مهرداد درويش پور: حتي اگر ما در اين روزهاي اخير شاهد يك اعتصاب مجدد نباشيم، اين واقعيت كه توانستند كارگران شركت واحد، يك اعتصابي با اين گستردگي را سازمان دهند، به گمان من دو ايده را به طور جدي در ميان طبقه كارگر ايران اساسا رايج كرد. يك: اعتصاب گسترده ميسر است و دو: در اين اعتصاب گسترده كارگران نيازمند حضور ديگر هم صنفان خود هستند. يك نكته اي كه كارگران شركت واحد و سازماندهندگان اعتصاب به طور دائم عنوان مي كنند، دو پيام را تكرار مي كنند. يكي اين كه خواستار حمايت هرچه گسترده تر و يك همبستگي ملي در داخل و خارج از كشور در دفاع از خواسته هاي آنها هستند و دوم و به گمان من مهمتر، علنا خواستار حمايت ديگر كارگران شدند. همبستگي ملي در خيلي از جاها ممكن است از طريق تظاهرات، بيانيه ها و غيره صورت گيرد، ولي همبستگي ديگر كارگران با كارگران شركت واحد هيچ معنايي جز پيوستن به صف اعتصاب ندارد. حتي اگر در لحظه حاضر اعتصاب سراسري ميسر نباشد كه به گمان من اين شانسش بسيار كم است در لحظه كنوني، ايده اعتصاب سراسري و در پي اين اعتصاب شركت واحد، به يك ايده گسترده تر در ميان كارگران تبديل خواهد شد و زمينه پذيرش گسترده تري خواهد داشت و من دور از انتظار نمي بينيم كه ما شاهد اگر نگوييم اعتصاب هاي سراسري عمومي باشيم، شاهد اعتصاب هاي زنجيره اي باشيم كه يكي پس از ديگري در دفاع از خواست هاي صنفي، رفاهي و طبقاتي خودشان و در حمايت از ديگر كارگران صورت گيرد. فكر مي كنم كارگران شركت واحد اين جرقه را زدند، اما ميزان پيشرفت اعتراضات و ميزان فشار بين المللي و همبستگي عمومي است كه تاثير آن را روشن خواهد كرد. اگر اتحاديه هاي سراسري كارگري سراسر جهان فعالانه به جمهوري اسلامي براي آزادي آقاي اصانلو و به رسميت شناختن حق تشكل اعمال فشار كنند و اگر به نوعي اين فضاي قلياني كه ايجاد شده، بتواند تداوم پيدا كند، به گمان من ما شاهد گسترش اعتصابات خواهيم بود، ولي حتي اگر اين هم صورت نگيرد، ايده اين اعتصاب هاي گسترده امروزه ديگر به يكي از ايده هاي مطرح و روز تبديل خواهد شد كه در آينده اي نه چندان دور امكان تحقق واقعي را پيدا خواهد كرد.
XS
SM
MD
LG