لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۱:۰۴

اکبر گنجی در مراسم دریافت عنوان شهروندی شهر فلورانس گفت: شفقتی که انسان شهروند جهانی دارد هیچ حد و مرزی نمی شناسد


(rm) صدا | [ 6:16 mins ]
طی مراسم باشکوهی که در فلورانس برگزار شد اکبر گنجی با دریافت نشان و فرمان رسما عنوان شهروندی فلورانس را کسب کرد و سخنانی زیر عنوان«شهروند فلورانس، شهروند جهان» ایراد کرد. اکبر گنجی در سخنرانی اش گفت: شهروند جهانی دیگران را با همه سوابق خصمانه ای که پدرانشان با یکدیگر داشتند می بخشاید تا زندگی مسالمت آمیز امکان پذیر شود. شفقت انسانی یعنی شفقتی که انسان شهروند جهانی دارد هیچ حد و مرزی نمی شناسد و بنابراین تبعیض آمیز نیست. حقوق بشر، حقوق بشر است نه حقوق بشری خاص و انسانی مخصوص. هرجا که این حق ضایع شود شهروندان جهانی باید حضور داشته باشند. دوست دارم این پیام را پژواک دهم. پیامی که شهرمن، شهرما آنرا به جهان مدرن اعلام کرده بود. من آزادم چون برای آزادی خودم می جنگم. من آزادم چون دشمن خود را می بخشم. احمد رافت (رادیو فردا): لئوناردو دومینچی شهردار فلورانس با پرچم سه رنگی که شهرداران ایتالیا در مراسم رسمی بر دوش دارند حدود شش و نیم بعد از ظهر روز دوشنبه پا به سالن شورای شهر فلوانس گذاشت. پس از سخنان رئیس شورای شهر شهردار نشان شهروندی افتخاری را به یقه کت گنجی زد. اکبر گنجی در سخنرانی اش زیر عنوان «شهروند فلورانس، شهروند جهان» گفت: اکبر گنجی: «... بنابراین شهروند جهانی دیگران را با همه سوابق خصمانه ای که پدرانشان با یکدیگر داشتند می بخشاید تا زندگی مسالمت آمیز امکان پذیر شود. بخشش دهش آزادی است در عین بخشایش فراموش نکردن نیز قابل توجه است. چون با این فراموش نکردن است که درسهای گذشته و عبرت آموزی های تاریخی امکان پذیر است. کسی که فراموش می کند همواره در معرض این خطر است که گذشته فراموش شده را از نو تکرار کند و به همان نتایج وخیم گرفتار شود. » «شفقت انسانی یعنی شفقتی که انسان شهروند جهانی دارد هیچ حد و مرزی نمی شناسد و بنابراین تبعیض آمیز نیست. بنابراین حتی اگر مسلمانان با سوابق خصمانه ای که با غرب داشتند در معرض اذیت و آزار قرار گیرند شهروند جهانی برای آنها شفقت می ورزد. شفقت نباید به علت هیچ خاطر و حافظه ای محدود شود. وقت آنست که همه واقعا شهروند جهانی شویم. این بدین معناست که وقت آنست که حافظه ها و خاطره های ما شفقت را محدود و محصور و استثناپذیر نسازند. بر این اساس دفاع از حقوق بشر و انسانهایی که حقوق انسانی آنها نقض شده است، وظیفه انسانی همه ماست. مگر نه اینست که من که اینک افتخار شهروندی فلورانس را از جانب شما دریافت می دارم از یک دولت-ملت دیگرم. چرا شما به حال این کسی که من باشم شفقت می ورزید و از حقوق بشری ضایع شده من دفاع می کنید. یا دفاعی را که من از حقوق شهروندان جامعه مظلوم خودم کردم ارج می نهید؟ مگر جز اینست که شما مرزهای دولت-ملت را مانع شفقت و درد و رنج نمی دانید؟ سخن من اینست که ما باید همه چنین باشیم و نگذاریم که هیچگونه مرز قرار دادی ساختگی ما را از انجام وظیفه انسانی خود بار دارد. حقوق بشر، حقوق بشر است نه حقوق بشری خاص و انسانی مخصوص. هرجا که این حق ضایع شود شهروندان جهانی باید حضور داشته باشند.» «شهروند فلورانس بودن نعمتی است اما از آن بزرگتر شادتر انسانی تر اینست که صدای استادان فرهنگ فلورانس را بشنویم: آسمان تمام جهان سرپناه من است. زمانی یک تبعیدی یک مهاجر از فلورانس گریخت. آنزمان که هنوز آزادی مدرن بطور کامل تحقق نیافته بود. او نوشت هرجای دنیا خانه من است. دوست دارم این پیام را پژواک دهم. پیامی که شهرمن، شهرما آنرا به جهان مدرن اعلام کرده بود. من آزادم چون برای آزادی خودم می جنگم. من آزادم چون دشمن خود را می بخشم.» ا.ر: سه شنبه صبح اکبر گنجی فلورانس را به مقصد سی ینا ترک کرد تا در این شهر از دست شهردارش جایزه آزادی مطبوعات را که نوامبر گذشته هنوز در زندان بسر می برد به او تعلق گرفته بود دریافت کند. سه شنبه بعد از ظهر در محل شورای استان توسکانی در مراسمی با حضور رئیس این نهاد اکبر گنجی نشان درفش نقره ای را که سال گذشته به اوریانا فالاچی نویسنده و خبرنگار مشهور ایتالیا تعلق گرفته بود دریافت کند.
XS
SM
MD
LG